První třídy


--------------------------------------------------------------------------------

Organizace výuky žáků přípravné třídy a 1. ročníků

Pondělí 4. 9.   7.50 - 9.30 hod.
Úterý   5. 9.   7.50 - 9.30 hod.
Středa  6. 9.   7.50 - 11.25 hod.
Od čtvrtku výuka podle rozvrhu.

Školní družina je v provozu od 4. 9. 2017 vždy od 6.00 do 17.00 hod.


Potřeby žáka 1. ročníku