Spolek rodičů JMZŠ


Zápis výboru Spolku rodičů ze dne 22. 10. 2018

Příjmy a výdaje ŠK 2017 - 2018

Příjmy a výdeje 2017-2018

Zápis ze dne 22. 10. 2018
--------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme všem rodičům, kteří napekli sladké dobroty pro Podzimní dílničky 2017. Celkový zisk pro jednotlivé třídy je 10 859,- Kč. Ostatní neprodané dobroty byly rozděleny na páteční svačinu. DĚKUJEME!--------------------------------------------------------------------------------
Spolek rodičů vyhlašuje výsledky cukrářské soutěže na Jarních dílničkách

Úvodem bychom chtěli napsat, že porota složená z osmi členů (učitelů a zástupců z řad rodičů) měla velmi nelehkou práci. Všechny zákusky a jiné moučníky byly vynikající nejen vzhledově, ale i chuťově.
Do užšího finále postoupily zákusky Karolíny Fečové ze 3. A, Tomáše a Martina Pánkových z 2. A a 6. A, Barbory Pilichové z 3. B, Lukáše a Rosti Nieslanikových 1. B a 5. B, Lukáše Burého ze 3. A, Barbory Jašurkové z 1. A, Filipa a Karolíny Heverových z 3. B a 8. A, Alexandra Kašpárka z 8. A, Jakuba a Ondreje Valčuhových z 5. A a 8. B.

Po obtížném rozhodování porota určila tyto výherce:
1. místo Alexandr Kašpárek, Barbora Jašurková, Tomáš a Martin Pánkovi – získávají dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč

2. místo Jakub a Ondrej Valčuhovi – získává poukaz v hodnotě 400,- Kč

3. místo Filip a Karolína Heverovi – získává poukaz v hodnotě 200,- Kč

Dárkové poukazy jsou do prodejny Sportisimo.

Zvláštní poděkování uděluje porota Velikonočním zajíčkům Matyáše a Nikoly Rejlových z 1. B a 4. B., žákyním Emě Juříkové a Karolíně Heverové z 8. A za vlastnoručně upečený zákusek a Matěji Kowalczukovi z 9. B. Potěšilo nás, že svým cukrářským uměním přispěla i maminka žáka 9. třídy.
Všem zákusky a moučníky velmi chutnaly a chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří svým cukrářským uměním přispěli k pěkné atmosféře Jarních dílniček.
Žádáme výherce, aby si svou cenu vyzvedli v kanceláři školy.------------------------------------------------------------------------------

Zápis výboru Spolku rodičů ze dne 21. 2. 2017

Zápis výboru Spolku rodičů ze dne 10. 11. 2016

STANOVY SPOLKU RODIČŮ JUBILEJNÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘINEC, Z.S.

Zápis z ustavující členské schůze z 22. 9. 2016

Zápis výboru Spolku rodičů ze dne 13. 9. 2016

Zápis výboru Spolku rodičů ze dne 7. 6. 2016

Zápis výboru Sdružení rodičů a přátel školy ze dne 7. 6. 2016

sdružení 7.6.2016

spolek 7.6.2016

Stanovy spolku

ustavující schůze 22.9.2016

schůze 13.9.2016

schůze 10.11.2016

schůze 21.2.2017