PROJEKT ERASMUS+ KA2            

Název projektu: Games for Learning Science

Číslo projektu: 2018-1-ES01-KA229-050554_1

Typ projektu: Projekt financován z fondů EU v operačním programu Erasmus+ KA2 – Projekty spolupráce – školní vzdělávání

Cílová skupina: žáci a učitelé ZŠ  

Trvání projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 (24 měsíců)

Partneři projektu:

• Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace (Třinec, Česká republika)
• Parroquia Nuestra Señora del Socorro (Benetússer, Španělsko)
• Rigas 22. vidusskola (Riga, Lotyšsko)
• Modal Experimental Lower Secondary School of Heraclion (Heraclion, Řecko)
• Osnovna škola Frana Galovića (Záhřeb, Chorvatsko)

Hlavní cíl projektu Hlavním cílem projektu je zlepšení znalostí a dovedností žáků v oblasti matematiky a přírodních věd prostřednictvím her a různých sportovních aktivit. Rovněž vypěstování pozitivního vztahu ke sportu a ostatním pohybovým aktivitám.


Další cíle:

• rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi učiteli jednotlivých partnerských států
• podpora týmové práce
• seznámení s různými metodami výuky, včetně využívaní ICT, a jejich následnou implementaci do vyučovacího procesu
• seznámení se sportovními aktivitami charakteristickými pro jednotlivé partnerské státy
• procvičování komunikace v anglickém jazyce
• seznámení s jazykovou rozmanitostí a kulturním dědictvím jednotlivých partnerských států
• získání větší flexibility


V rámci projektu jsou naplánované mobility učitelů a žáků do jednotlivých partnerských škol:
• listopad 2018 – Španělsko
• březen 2019 – Řecko
• květen 2019 – Česká republika
• říjen 2019 – Chorvatsko
• březen 2020 – LotyšskoV průběhu projektu budou školy pracovat na společných a národních výstupech:

Společné výstupy:

• portfolio aktivit a her pro podporu výuky přírodovědných předmětů
• videa s názornými ukázkami aktivit a her
• YouTube kanál
• logo projektu
• webové stránky projektu v angličtině

Národní výstupy:

• prezentace „Moje škola a město“ v anglickém jazyce
• prezentace projektu na webových stránkách školy
• desková hra k rozvoji všeobecných znalostí o partnerských zemích v anglickém jazyce
• plakáty k rozvoji znalostí z oblasti vědy a sportu partnerských zemí v anglickém jazyce
• předběžné a závěrečné testy k hodnocení získaných znalostí během projektu


ODKAZY NA OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU (v angličtině):

Blog:
http://gamesforlearningscienceerasmus.blogspot.com/


Youtube:
http://www.youtube.com/channel/UCzChk-Iiprw_x5yvIxhi7RA

Facebook:
http://www.facebook.com/GFLS-Games-for-learning-science-232523511009018/?modal=admin_todo_tour


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. projektové setkáníBenetússer -  Španělsko

Ve dnech 4. – 11. 11. 2018 se konalo 1. projektové setkání ve španělském Benetússeru, což je malé městečko poblíž známé Valencie. Setkání se zúčastnilo 10 učitelů a 16 žáků z České republiky, Lotyšska, Chorvatska, Řecka a další učitelé i žáci z hostující školy. Hlavním cílem setkání bylo vzájemné seznámení a propracování detailů celého projektu.


1. den

Vše začalo srdečným přivítáním pana ředitele a prohlídkou hostující školy. Děti si zahrály několik teambuildingových her na seznámení a prolomení ostychu i strachu z komunikace v angličtině. Učitelé se mezitím domlouvali na harmonogramu celého týdne a společně vybírali logo projektu.
Žáci s učiteli si pro nás připravili krásný program plný tradičních i moderních španělských písní. A rovněž ostatní partneři se představili prostřednictvím videí „Moje škola a město“.
Večer se konalo ve školní jídelně společné setkání s rodiči zúčastněných žáků a mnozí z nás měli možnost poprvé ochutnat tradiční španělské jídlo „pallea“.


 

 

 

 

 

 
2. den

Tento den nás čekal celodenní výlet do Valencie. Aby si děti lépe zapamatovaly důležitá historická místa, zahrály si hru „photographic rally“.
Měli jsme možnost se seznámit nejen s kulturou a historií tohoto krásného města (návštěva radnice a chrámů), ale také s její současnou podobou prostřednictvím návštěvy největší tržnice. Zde byla k vidění tradiční sušená šunka „jamón“, ale i různé tropické plodiny, které mnozí z nás znali doposud jen z obrázků.


 

 

 

 

 

 
3. den

Dopoledne bylo věnováno přípravě hlavního výstupu z projektu tj. „Games for Learning Science“. Poté jsme měli tu čest se osobně přivítat se starostkou města v prostorách radnice a předat ji upomínkové předměty z našeho města.
Odpoledne již patřilo sportu, pro žáky byla připravená exkurze a následný workshop ve slavném basketbalovém klubu ve Valencii.


 

 

 

 
4. den

Čtvrtek byl rovněž ve znamení výletu do Valencie, tentokrát do světoznámého „City of Arts and Science“. Exkurze začala v oceánografickém centru, jež je jeho součástí. Zde jsme měli možnost obdivovat různorodé mořské živočichy, vidět komentované krmení lachtanů a hlavně show delfínů. Což byl pro nás všechny nezapomenutelný zážitek.
Jelikož jedním z hlavních témat projektu je věda, následoval pro žáky workshop „Chemical Magic“ v muzeu vědy a následná prohlídka interaktivního muzea.


 

 

 

 

 

 
5. den

A máme zde poslední den našeho projektového setkání. Učitelé zhodnotili celotýdenní práci. Děti se naučily a zahrály tradiční španělskou hru “colpbol“. Že nevíte, co to je? Nevadí, zde máte malou ukázku: colpbol
Na závěr si žáci prvního stupně a mateřské školy připravili roztomilé rozloučení v podobě tanečního vystoupení.
A nastal čas loučení. Protože se celý týden nesl v příjemné a pohodové atmosféře, tak se mnohým nechtělo ani domů. Hlavně dětem, které si zde našly kamarády. Aspoň se můžeme těšit na další společnou práci a setkání, tentokrát v Řecku.
Po celou dobu setkání byli žáci ubytování v hostitelských rodinách, což ve značné míře přispělo ke zlepšení komunikačních schopností v angličtině. Rovněž měli možnost se blíže seznámit s kulturou a způsobem života ve Španělsku a v neposlední řadě vytvořit přátelství, která mnohdy trvají i po skončení projektu.