Přípravná třída------------------------------------------------------------------------------
V pátek 14. 9. 2018 navštívily děti přípravné třídy Výstavu drobného zvířectva v Třinci. Každoročně se chodíme podívat na zvířata, dětem se obzvlášť líbily voliéry s barevnými papoušky. Páteční dopoledne jsme si zpříjemnili sladkou tečkou.

 

 
-------------------------------------------------------------------------------


Školní řád PT

ŠVP PT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový školní rok 2018/2019------------------------------------------------------------------------------
Ve středu 13. 6. jsme s přípravnou třídou navštívili Integrovaný záchranný systém v Třinci (112). Celou exkurzí nás provázel jeden z hasičů, který velmi trpělivě a vtipně dětem vyprávěl o své práci. Děti si mohly zblízka prohlédnout hasičská auta a veškerou techniku důležitou pro záchranu lidských životů. Nakonec jsme si zacvičili v hasičské posilovně a v tělocvičně si děti zahrály fotbal. Byl to jeden z dalších povedených červnových dní.

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------
Dne 30. 5. 2018 jsme se vydali vlakem a autobusem s přípravnou třídou na školní exkurzi do Havířova - Dolní Suché, kde je kozí farma paní Veselé. A opravdu bylo veselo. Paní majitelka si pro děti připravila velmi pestrý a zajímavý program. Děti si mohly z bezprostřední blízkosti zažít den na farmě, dozvědět se spoustu zajímavostí o slepicích, kachnách, kozách, koních a kravách. S veškerými zvířaty mohly být v přímém kontaktu. Viděli jsme čerstvě narozená kůzlátka, děti mohly zkusit kozu i podojit. Další zábava byla v soutěžních hrách na dvoře – běh s kolečky, chůze v botách obra Zlobra, skákání v pytli. Nakonec jsme všichni vyčerpaní relaxovali ve stínu stromů a snědli s chutí grilované párky. I po obědě děti hrály spoustu her. Výlet se podařil, všichni jsme se vrátili plni dojmů a zážitků.

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------
Ve středu 23. 5. 018 jsme opět navštívili třineckou knihovnu. Tentokrát nás čekalo čtení s knihou „12 hodin s Oskarem“. Děti si povídali s paní knihovnicí o režimu dne, běžných denních činnostech a o světě, který nás obklopuje. Na závěr si vázali tkaničky a hráli hru „Honzo vstávej“.

 
------------------------------------------------------------------------------
Dne 10. 5. 2018 jsme s dětmi z přípravné třídy byli pozvání na Mezinárodní řemeslné dny na SOŠ Třinec-Kanada. Bylo to dopoledne plné pokusů, her a soutěží. Děti měly možnost předvést, jak jsou obratné a rychlé v různých manuálních aktivitách. Na závěr nás čekalo příjemné občerstvení, balónek a foto s maskotem.

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------
Děti přípravné třídy absolvovaly třikrát vzdělávací program s loutkami „Emoce do inteligence“. Akce probíhala u nás ve třídě ve dnech: 4. 4., 18. 4., 16. 5. 2018. Děti se interaktivní formou seznamovaly s našimi základními pocity, jakými jsou: radost, smutek, strach, láska, kamarádství, stud, vztek, naděje a učily se s těmi emocemi pracovat. Paní lektorka chválila děti za aktivitu. Program se nám v přípravné třídě osvědčil a děti kontakt s loutkou mají rády.