------------------------------------------------------------------------------
Dne 10. 5. 2018 jsme s dětmi z přípravné třídy byli pozvání na Mezinárodní řemeslné dny na SOŠ Třinec-Kanada. Bylo to dopoledne plné pokusů, her a soutěží. Děti měly možnost předvést, jak jsou obratné a rychlé v různých manuálních aktivitách. Na závěr nás čekalo příjemné občerstvení, balónek a foto s maskotem.

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------
Děti přípravné třídy absolvovaly třikrát vzdělávací program s loutkami „Emoce do inteligence“. Akce probíhala u nás ve třídě ve dnech: 4. 4., 18. 4., 16. 5. 2018. Děti se interaktivní formou seznamovaly s našimi základními pocity, jakými jsou: radost, smutek, strach, láska, kamarádství, stud, vztek, naděje a učily se s těmi emocemi pracovat. Paní lektorka chválila děti za aktivitu. Program se nám v přípravné třídě osvědčil a děti kontakt s loutkou mají rády.

 

 
------------------------------------------------------------------------------
Děti z přípravné třídy pravidelně jednou měsíčně navštěvují Třineckou knihovnu. Naposledy jsme byli v úterý 19. 12. 2017 na interaktivním čtení pohádky „Největší poklad“. Návštěvy knihovny se těší u dětí veliké oblibě. V lednu nás čeká další pohádkové čtení.          

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------
Dne 31. 10. 2017 se přípravná třída zúčastnila besedy s policisty Městské policie Třinec. Beseda byla pro děti poutavá. Poslechly si policejní pohádku, seznámily se s dopravními značkami, shlédly videa s nebezpečím, které na ně číhá na ulici. Aktivně se děti zapojovaly a odpovídaly na dotazy policistů. Nakonec pro vstřebání nových informací jsme s policisty šli do přímého provozu a nabyté vědomosti děti mohly vyzkoušet v praxi.

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 jsme jeli s dětmi s přípravné třídy do Českého Těšína na představení Loutkového divadla Bajka „Sněhová královna“. Pohádka byla velice povedená a děti ve finále ve stoje tleskaly. Těšíme se na další hru v rámci našeho předplatného.

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------
V pondělí 16. 10. 2017 jsme byli s přípravnou třídou v sousední mateřské škole na divadle „Smíšek“. Jejich Podzimní pohádka děti velice zaujala a vesele si všichni prozpěvovali známé písně společně s herci. Těšíme se na další představení. 

 
--------------------------------------------------------------------------------
Návštěva knihovny

V pondělí 2. 10. 2017 děti přípravné třídy navštívily Třineckou knihovnu. Děti se zapojily do interaktivního programu „ Poprvé v knihovně “. Paní knihovnice poutavě přečetla knížku o špačkovi Kamilovi a ukázala dětem, jak si můžou v knize listovat a vyprávět příběhy. Všechny děti obdržely přihlášku pro malého čtenáře a můžou se do naší knihovny přihlásit. Za měsíc nás čeká další čtenářské dobrodružství.


 

 

 -------------------------------------------------------------------------------


Školní řád PT

ŠVP PT