Členové školské radyV souladu se Zákonem o základním vzdělávání (Školský zákon č. 561, § 167) s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byl na naší škole zřízen orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.


Své podněty, návrhy na zlepšení, oznámení, či připomínky k činnosti školy, o kterých si myslíte, že by se jimi měla školská rada zabývat, můžete zasílat na e-mailovou adresu školské rady:

                             skolska.rada.jmzs@seznam.cz


Ve školním roce 2016-2017 skončilo členství ve Školské radě panu Jaroslavu Piskořovi. Z tohoto důvodu byli osloveni rodiče našich žáků s žádostí o navržení kandidáta z řad rodičů a následně o výběr kandidáta na uvolněnou pozici.

   Z navržených kandidátů bylo, po odevzdání a sečtení hlasovacích lístků, sestaveno  následující pořadí :

1. p. Martina  Giercuszkiewiczová …122 hlasů
2. p. Lucie Rejlová…84 hlasů
3. p. Eva Prenglová… 59 hlasů
4. p. Zuzana Kolačanová…49 hlasů

Celkem bylo odevzdáno 314 platných hlasovacích lístků.

Ve Školské radě tak nahradí pana Piskoře paní Martina Giercuszkiewiczová.Zpráva o činnosti školské rady


Zpráva za rok 2016

Zpráva za rok 2014

Zpráva za rok 2013

Zpráva za rok 2012

Zpráva za rok 2011

Zpráva za rok 2010

Zpráva za rok 2009


Členové rady

1. Mgr. Taťána Mruzková

2. Mgr. Gabriela Trombiková

3. Jana Slušná

4. Martina Giercuszkiewiczová           (za rodiče)

5. Jarmila Ruferová

6. Monika Hojdyszová    (za město)


Obsah činnosti Školské rady:


•  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

•  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

•  schvaluje  školní  řád,  ve  středních  a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

•  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  v základních a středních školách

•  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

•  projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

•  projednává inspekční zprávy České školní inspekce

•  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

•  podává návrh na odvolání ředitele

•  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školyJednací řád Školské rady


Jednací řád