Členové školské radyV souladu se Zákonem o základním vzdělávání (Školský zákon č. 561, § 167) s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byl na naší škole zřízen orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.


Své podněty, návrhy na zlepšení, oznámení, či připomínky k činnosti školy, o kterých si myslíte, že by se jimi měla školská rada zabývat, můžete zasílat na e-mailovou adresu školské rady:

                             skolska.rada.jmzs@seznam.cz


Zpráva o činnosti školské rady

Zpráva za rok 2017

Zpráva za rok 2016

Zpráva za rok 2015

Zpráva za rok 2014

Zpráva za rok 2013

Zpráva za rok 2012

Zpráva za rok 2011

Zpráva za rok 2010

Zpráva za rok 2009


Členové rady

1. Mgr. Taťána Mruzková

2. Mgr. Gabriela Trombiková

3. Jana Slušná

4. Martina Giercuszkiewiczová           (za rodiče)

5. Jarmila Ruferová

6. Monika Hojdyszová    (za město)


Obsah činnosti Školské rady:


•  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

•  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

•  schvaluje  školní  řád,  ve  středních  a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

•  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  v základních a středních školách

•  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

•  projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

•  projednává inspekční zprávy České školní inspekce

•  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

•  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školyJednací řád Školské rady


Jednací řád z1.11.2012