Školní družinaUmožňujeme uhradit platbu za školní družinu bezhotovostně.

Bezhotovostní platby stravného - informace zde
-------------------------------------------------------------------------------

Upozornění

Upozorňujeme rodiče, kteří platí úplatu za vzdělávání (školné) ve školní družině pololetně, aby platbu za druhé pololetí provedli nejpozději do 15. února 2019:

• platba za druhé pololetí 500,- Kč

• číslo účtu 27-4653210257/0100
(do textu uvést: ŠD, příjmení a jméno dítěte, třída)
• nebo v hotovosti u vychovatelky ŠD


Děkujeme
--------------------------------------------------------------------------------


Provoz školní družiny ve školním roce 2018/2019


Oddělení školní družiny jsou v tomto školním roce v hlavní budově školy. V přízemí školy je I. a III. oddělení školní družiny,
v 1. poschodí najdete II. oddělení školní družiny, v 2. poschodí IV. oddělení a
V. oddělení je v prostorách ranní družiny.

Kontakt na školní družinu:

I. oddělení: 558 551 511  
II. oddělení:  558 551 511
III. oddělení: 778 410 554
IV. oddělení: 778 410 554  
V. oddělení: 604 532 693
  


Těší se na Vás vychovatelky školní družinky :

I. oddělení - Alena Chlebková
II. oddělení - Dana Waclawková (vedoucí vychovatelka)
III. oddělení - Margit Sabelová
IV. oddělení - Bc. Petra Fonšová
V. oddělení – Mgr. Alena Rakowská


Od loňského roku jsou otevřeny nové prostory ranní družiny. Vchod do nové družiny je na rohu školní budovy naproti školního hřiště s prolézačkami.


ranní družina pro všechna oddělení:

- nové prostory, vchod od příjezdové cesty naproti školního hřiště s prolézačkami.


odpolední družina pro všechna oddělení:

- nové prostory, vchod od příjezdové cesty naproti školního hřiště s prolézačkami.

RANNÍ PROVOZ                            ODPOLEDNÍ PROVOZ

Pondělí    6.00 - 7.30 hod.                   Pondělí    15.00 - 17.00 hod.
Úterý       6.00 - 7.30 hod.                    Úterý      15.00 - 17.00 hod.
Středa     6.00 - 7.30 hod.                   Středa     15.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek    6.00 - 7.30 hod.                   Čtvrtek    15.00 - 17.00 hod.
Pátek      6.00 - 7.30 hod.                   Pátek      15.00 - 17.00 hod.

Přehled možno stáhnout zde

Po ukončení provozu ranní družiny budou děti v doprovodu vychovatelky převedeny do tříd ve škole.

----------------------------------------------------------------------


odpolední:

     I. oddělení + Přípravná třída

Pondělí    11.25 - 15.00 hod.
Úterý       11.25 - 15.00 hod.
Středa     11.25 - 15.00 hod.
Čtvrtek    11.25 - 15.00 hod.
Pátek      11.25 - 15.00 hod.


Po 15,00 hod. budou děti převedeny do odpolední družiny.

Provozní doba do 17,00 hod.

Přehled možno stáhnout zde

---------------------------------------------------------------------

odpolední:

     II. oddělení

Pondělí    12.20 - 15.00 hod.
Úterý       11.25 - 15.00 hod.
Středa     11.25 - 15.00 hod.
Čtvrtek    12.20 - 15.00 hod.
Pátek      11.25 - 15.00 hod.

Po 15,00 hod. budou děti převedeny do odpolední družiny.

Provozní doba do 17,00 hod.

Přehled možno stáhnout zde

---------------------------------------------------------------------

odpolední:

     III. oddělení

Pondělí    12.20 - 15.00 hod.
Úterý       12.20 - 15.00 hod.
Středa     11.25 - 15.00 hod.
Čtvrtek    12.20 - 15.00 hod.
Pátek      12.20 - 15.00 hod.

Po 15,00 hod. budou děti převedeny do odpolední družiny.

Provozní doba do 17,00 hod.

Přehled možno stáhnout zde

---------------------------------------------------------------------

odpolední:

     IV. oddělení

Pondělí    12.20 - 15.00 hod.
Úterý       12.20 - 15.00 hod.
Středa     12.20 - 15.00 hod.
Čtvrtek    12.20 - 15.00 hod.
Pátek      12.20 - 15.00 hod.


Po 15,00 hod. budou děti převedeny do odpolední družiny.

Provozní doba do 17,00 hod.

Přehled možno stáhnout zde
---------------------------------------------------------------------

odpolední:

     V. oddělení

Pondělí    12.20 - 17.00 hod.
Úterý       12.20 - 17.00 hod.
Středa     12.20 - 17.00 hod.
Čtvrtek    12.20 - 17.00 hod.
Pátek      12.20 - 17.00 hod.


Provozní doba do 17,00 hod.

Přehled možno stáhnout zde


----------------------------------------------------------------------


Družinové aktivity :
 • tvorba výrobků

 • soutěže a hry, např. Hledání pokladu, Miniolympiáda, ...

 • pobyty na školním hřišti, v tělocvičně

 • zábavné akce: Mikulášská diskotéka, Maškarní karneval,...

 • Plán školní družiny 2018/2019


  Vnitřní řád školní družiny
  Potvrzení
  Přihlašovací lístek do ŠD
  Odlašovací lístek ze ŠD
  Opětovné přihlášení do ŠD
  Žádost o uvolnění ze ŠD

  Zápisový lístek do školní družiny strana 1
  Zápisový lístek do školní družiny strana 2