-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. MÍSTO V MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI "DEN ZEMĚ“"Žákyně 3. B třídy Hanka Kupková vybojovala v mezinárodní výtvarné a keramické soutěži pod názvem „DEN ZEMĚ“ krásné 2. místo ve 3. kategorii, kterou tvořili žáci druhých a třetích tříd. Soutěž pořádá město Ostrava a letošní téma se nazývalo kořeny.

Vítězce gratulujeme!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná soutěž "Můj největší zázrak"


  
   Charitativní skupina Women for Women uspořádala v letošním školním roce výtvarnou soutěž "Můj největší zázrak" pro žáky celé České republiky. Soutěž proběhla v rámci projektu "Obědy do škol pro děti". V této soutěži nás úspěšně reprezentovaly žákyně 3.B třídy Nikola Zacharová a Barbora Pilichová, které na svou práci nakreslily své kamarády a kamarádky, neboť velkým darem a zázrakem v životě každého člověka je přátelství.
   Vítězkám gratulujeme!                          


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recitační soutěž 1. stupeň   Všichni recitátoři byli skvěle připraveni, nebáli se vystoupit před obecenstvem a podali velmi pěkný výkon, to všechno komplikovalo porotě rozhodování. Nakonec rozhodla takto:

0. kategorie:   1. místo Barbora Jašurková  1.A
                        2. místo  Simona Šuléřová  1.B
                        3. místo  Eliška Zielinová  1.A

1. kategorie:   1. místo  Veronika Červeňová 3.A
                        2. místo Jana Bobková  3.A + Barbora Pilichová 3.B
                        3. místo Adéla Gieraczková 2.B

2. kategorie:  1. místo David Mordáč 4.A + Tomáš Dorda 5.B
                       2. místo Natálie Samiecová  5.A
                       3. místo Antonie Klimková 4.B + Anna Studýnková 5.A

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v obvodním kole!  
   Další fota ve fotogalerii zde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná soutěž "Jeden svět"   V celorepublikové výtvarné soutěži "Jeden svět 2016" patřil k vítězným obrázek žákyně naší školy třídy 3.B Barunky Pilichové, která ztvárnila příběh Tomův dům, který jsme v loňském školním roce shlédli na festivalu filmů pod stejným názvem. Barunka se měla možnost za odměnu podívat do televizního studia v Praze, kde si převzala diplom s cenou a byla také pozvána na natáčení pořadu Planeta YO´, jehož vysílání proběhne 6. 10. v 17. 40 hodin na programu ČT: D.    
   Vítězce tímto gratulujeme k úspěchu !

    
Další fota ve fotogalerii zde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní soutěž "Krásná jako kvítka ..."   V loňském školním roce proběhl 26. ročník mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka je ta země …“ v oboru kresby a grafiky. Z 10 zúčastněných zemí a z 1301 zaslaných obrázků byli tři žáci naší školy oceněni a jedna získala ve své kategorii 3. místo.
   Gratulujeme Adamu Lorenzovi z 2.A, Sylvii Polokové ze 3.A, Adamu Wantulokovi ze 4.A a Natálii Molinové ze 4.A!