-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda s režisérem Cyrilem Podolským   Ve středu 7. 11. 2017 proběhla na naší škole beseda s režisérem C. Podolským pro žáky 3. a  4. tříd na téma animace filmových pohádek. Svým zajímavým vyprávěním,  podpořeným ukázkami z filmů, upoutal všechny žáky. Moc se také líbily makety pohádkových postaviček a rekvizit, které přinesl dětem na ukázku.  Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.B v knihovně   Jak šel Ipsík do světa je název lekce, se kterou se seznámili žáci 2.B. Dozvěděli se mnoho zajímavého o lýkožroutovi, zkoušeli si brouka nakreslit, domýšleli příběh, ve skupinkách si vyzkoušeli znalost abecedy. Na závěr hledali ukrytá písmena po knihovně a následně z nich měli sestavit název. Vše se povedlo. Zbyl nám čas i na krátké zastavení u knížek. Už se všichni těšíme na další návštěvu.
  
                              

  Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledání halloweenského pokladu   V úterý 31. 10. se děti ze 4. B vydaly hledat halloweenský poklad.  Ve skupinkách chodily po škole a za pomocí duchů a strašidel z 9. A musely odpovědět  na otázky týkající se tohoto svátku. Pokud znaly odpovědi na všechny otázky, získaly potřebné indície k nalezení místnosti, ve které se poklad ukrýval. Nakonec se poklad ukrytý v suterénu školy podařilo najít a děti se společně rozdělily o jeho obsah. Nezapomněli jsme si také popovídat o našem českém svátku Všech svatých.
  


  Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvňáčky navštívili policisté   V úterý 31. 10. 2017 měli naši prvňáčci vskutku pestrý program. Ve škole je totiž navštívili místní strážníci, aby děti seznámili se základními pojmy souvisejícími s pravidly silničního provozu.
   Celý program trval dvě vyučovací hodiny, z nichž jedna byla teoretická a druhá probíhala venku v okolí školy. V rámci první hodiny, slyšely děti policejní pohádku a také shlédly naučná videa, na kterých se učily, jak správně přecházet silnici a jaká další důležitá pravidla se silničního provozu týkají. Ve druhé hodině se přesunuly ven a vše, co se doteď jen učily, si šly i prakticky vyzkoušet. Policisté odměnili děti omalovánkou a reflexním přívěskem.
   Byl to moc krásný a poučný program!
  


  Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naši žáci 3. B navštívili Městský úřad v Třinci
Nezapomenutelné zážitky si odnesli žáci 3. B třídy 24. října z návštěvy našeho městského úřadu.
Po srdečném přivítání paní Szlaurové, která nás po celou dobu provázela, jsme si prohlédli obřadní síň našeho města, dozvěděli jsme se, co je to matrika, k čemu lidem slouží, co je insignie, jak vypadá a kdo ji nosí při slavnostních příležitostech města.
Na všechny položené otázky týkající se naší školy, ale i ostatních škol v Třinci trpělivě odpovídal pan místostarosta Radim Kozlovský, který nás přivítal ve své kanceláři.
Taktéž srdečně nás přijala naše paní starostka Věra Palkovská. Povídali jsme si o tom, jaké úkoly má starosta města, proč se mu říká starosta a o koho se vlastně stará.
Tajil se nám dech, když nám paní Ševečková ukázala sdělení a vlastnoruční podpis prezidenta T. G. Masaryka při návštěvě Třince v roce 1930.

                                  Děkují žáci 3. B třídy z JMZŠ Třinec.
  Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhé třídy na besedě s policistou   Ve středu 18.10. se obě druhé třídy zúčastnily besedy se členem Městské policie v Třinci. Žáci se dozvěděli, co je náplní práce policistů, jak se mají chránit při styku s neznámou osobou, co dělat v případě setkání s potulným zvířetem, jak přivolat pomoc apod.  Procvičili si znalost důležitých telefonních čísel. Dozvěděli se i mnohé zajímavosti z blízkého okolí. Beseda se všem líbila.  Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhé třídy na besedě s hasiči   Ve čtvrtek 19. 10. nás navštívili hasiči. Na besedě se žáci druhých tříd seznámili s nelehkou prací hasičů. Ujasnili si, co všechno hasiči dělají, s čím nám pomáhají. Praktickými ukázkami si vyzkoušeli, jak se zachovat a co dělat v případě, že v domě vznikne požár. Zvláště tyto aktivity se žákům velmi líbily. Vyzkoušeli si též, jak správně telefonovat, pokud chci nehlásit nebezpečnou událost. Za své aktivní zapojení se při besedě získali všichni v závěru malou odměnu. Těšíme se na další setkání.  Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děti ze 4. A poznávaly stromy   V přírodovědě se děti seznamují s tematickým okruhem LES. Poznávají jehličnaté a listnaté stromy, jejich vzhled, plody, využití, pěstování… A proto se vypravily na úpatí Jahodné a do okolí řeky Olše, aby se v sluncem zalitém dni pokusily teoretické poznatky upevnit v praxi. Podzimní krajina se krásně vybarvila a děti mohly pozorovat barvy podzimu, povídat si o ochraně přírody a významu lesa, sbírat listy a plody a upevnit své znalosti o přírodě a její ochraně.    Všechna fota ve fotogalerii zde