-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den dětí 14. 6. 2018    

    

    

    

    
    
    

    

Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní dílničky na Jubilejní Masarykově základní škole v Třinci      

    

    

    

    
    
          


Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eko kurzRok se s rokem sešel a osmáci opět vyrazili na Eko kurz na Hluchovou. Tam je čekaly nejen badatelské úkoly z oblasti hydrologie (analýza stavu vody, poznávání vodních živočichů), pedologie (zkoumání půdních živočichů a složení půdy) a dendrologie (určování staří smrků), ale rovněž spousta zábavy, legrace a sportovních aktivit. Tečkou na závěr byl tradiční výšlap na Filipku.

    

    

                        

Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Humanitární denDne 29. 9. 2017 proběhl humanitární den, který se týkal nácviku chování žáků a pedagogů školy za mimořádných událostí - požár, povodeň, nehoda atd.

    

    

Všechna fota ve fotogalerii zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adopce na dálkuOd roku 2004 je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku, Arcidiecézní charity v Praze. Tato charita působí v rozvojových zemích, kde zajišťuje vzdělávání dětí z chudých rodin.
Tento projekt je založen na adopci, jež probíhá formou korespondence. Každý jedinec, v našem případě základní škola, si adoptuje dítě, na které jednou ročně přispívá danou sumu. Částka je neměnná a liší se podle země, kde adoptované dítě vyrůstá. Peníze jsou investovány do pomůcek, školní uniformy a školního poplatku, jež dítě potřebuje. Kromě vzdělávacích úkolů charita posiluje osvětu v dané oblasti a snaží se o její modernizaci.
Naším cílem bylo zapojit žáky do této problematiky a uvědomit si rozlišnosti a bohatství, které v našich životech máme, aniž bychom si to uvědomovali. Tento projekt je součástí multikulturní výchovy.
V první fázi projektu byly adoptovány tři děti. Všechny tři už v této době ukončily účast na projektu vzdělávání – Nejprve to byl Dakhale Simon z Ugandy. Z Indie pocházela Savithra Donekar a z Thajska Noisamrid Krisada Games. Ten ukončil vzdělávání v loňském školním roce.


Novým dítětem, které začínáme od letošního školního roku podporovat je Aisha Valli

Aisha Valli je aktivní a povídavá studentka. Daří se jí ve sportu. Účastní se závodů v běhu, skákání a jiných disciplínách, ráda získává ceny. Je také komunikativní. Účastnila se řečnické soutěže a vyhrála první cenu. Každou neděli chodí do kostela.
Aisha Valli bydlí s matkou u prarodičů. Otec opustil rodinu několik dní po narození dítěte a znovu se oženil. Matka nepracuje, má jen jednu ledvinu a trpí onemocněním dělohy, často kvůli bolestem nemůže v noci spát. Potřebuje hodně peněz na léky a je závislá na svých rodičích. Prarodiče také nejsou zdraví, dědeček je diabetik a babička má duševní nemoc. Rodina čelí mnoha problémům, přežívají z platu dědečka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2018


      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglické soustředění 2. kurz   15. – 19. 5. 2017 Ozdravný pobyt s výukou anglického jazyka v penzionu Zátiší v Komorní Lhotce (druhá skupina 3. A, 3. B a 5. A)

Ve dnech 15. – 19. 5. 2017 proběhlo Anglické soustředění v Komorní Lhotce. Počasí bylo nádherné a děti si po celý den užívaly sluníčka a čistého vzduchu. Paní učitelky využily krásného počasí a všechny aktivity realizovaly v přírodě. Děti mohly, podle zájmu, relaxovat v solné jeskyni, bavily se na bowlingu, na diskotéce a všechny skvěle zvládly výšlap na Godulu.

    
    
    
    
    

    

Všechna fota ve fotogalerii zde.