----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adopce na dálku



Od roku 2004 je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku, Arcidiecézní charity v Praze. Tato charita působí v rozvojových zemích, kde zajišťuje vzdělávání dětí z chudých rodin.
Tento projekt je založen na adopci, jež probíhá formou korespondence. Každý jedinec, v našem případě základní škola, si adoptuje dítě, na které jednou ročně přispívá danou sumu. Částka je neměnná a liší se podle země, kde adoptované dítě vyrůstá. Peníze jsou investovány do pomůcek, školní uniformy a školního poplatku, jež dítě potřebuje. Kromě vzdělávacích úkolů charita posiluje osvětu v dané oblasti a snaží se o její modernizaci.
Naším cílem bylo zapojit žáky do této problematiky a uvědomit si rozlišnosti a bohatství, které v našich životech máme, aniž bychom si to uvědomovali. Tento projekt je součástí multikulturní výchovy.
V první fázi projektu byly adoptovány tři děti. Všechny tři už v této době ukončily účast na projektu vzdělávání – Nejprve to byl Dakhale Simon z Ugandy. Z Indie pocházela Savithra Donekar a z Thajska Noisamrid Krisada Games. Ten ukončil vzdělávání v loňském školním roce.


Novým dítětem, které začínáme od letošního školního roku podporovat je Aisha Valli

Aisha Valli je aktivní a povídavá studentka. Daří se jí ve sportu. Účastní se závodů v běhu, skákání a jiných disciplínách, ráda získává ceny. Je také komunikativní. Účastnila se řečnické soutěže a vyhrála první cenu. Každou neděli chodí do kostela.
Aisha Valli bydlí s matkou u prarodičů. Otec opustil rodinu několik dní po narození dítěte a znovu se oženil. Matka nepracuje, má jen jednu ledvinu a trpí onemocněním dělohy, často kvůli bolestem nemůže v noci spát. Potřebuje hodně peněz na léky a je závislá na svých rodičích. Prarodiče také nejsou zdraví, dědeček je diabetik a babička má duševní nemoc. Rodina čelí mnoha problémům, přežívají z platu dědečka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2018


      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglické soustředění 2. kurz



   15. – 19. 5. 2017 Ozdravný pobyt s výukou anglického jazyka v penzionu Zátiší v Komorní Lhotce (druhá skupina 3. A, 3. B a 5. A)

Ve dnech 15. – 19. 5. 2017 proběhlo Anglické soustředění v Komorní Lhotce. Počasí bylo nádherné a děti si po celý den užívaly sluníčka a čistého vzduchu. Paní učitelky využily krásného počasí a všechny aktivity realizovaly v přírodě. Děti mohly, podle zájmu, relaxovat v solné jeskyni, bavily se na bowlingu, na diskotéce a všechny skvěle zvládly výšlap na Godulu.

    
    
    
    
    

    

Všechna fota ve fotogalerii zde.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglické soustředění 1. kurz



   Ve dnech 27. – 31. 3. 2017 proběhlo již tradiční Anglické soustředění v Komorní Lhotce. Počasí bylo nádherně jarní a ve stejném duchu se nesla i nálada dětí. Prošly si anglickými i jinými aktivitami, zařádily si spolu a dobře se bavily.


    
    
    
    
    

    

Všechna fota ve fotogalerii zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarní dílničky na Jubilejní Masarykově základní škole v Třinci  



      Dvacátého prvního března zaťukalo jaro na dveře a na Jubilejní Masarykově základní škole v Třinci propukly o dva dny později, 23. března 2017, přípravy na Velikonoce. Učitelský sbor s pomocí šikovných žáků připravil pro děti a rodiče jarní tvoření. Všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet svou zručnost a trpělivost v několika dílnách. Nabídka byla pestrá, bylo možné si vyrobit závěsné dekorace z papíru- třeba veselého ptáčka nebo neposedného zajíce -  pod zručnýma rukama se tvořily jarní květy, ubrouskovou metodou se zdobila vajíčka a do okna jste si mohli zavěsit ovečku z dortového ubrousku. Velmi dobře vypadaly ovečky vyráběné z kartonu a hrubé vlny. Velmi vhod přišly i hotové výrobky prodávané
na malém jarmarku.
     Kdo si chtěl od rukodělných prací odpočinout, mohl si vyzkoušet trochu alchymie v pracovně chemie, kde se kouzlilo s potravinářskými barvami, objevovali se Faraonovi hadi a čarovalo se i s obyčejnou vodou.
     Aby se nepracovalo s prázdným žaludkem, postaraly se maminky, babičky, tetičky a další šikovné hospodyňky o sladké potěšení. Všechny dorty, zákusky a laskominy vypadaly tak úchvatně, že bylo těžké vybrat si jen jeden kousek.
     Pokud však někdo nechtěl propadnout sladkému mámení, mohl si zasportovat. K tomu posloužily sportovní činnosti, tzv. jarní bloudění, při němž probíhalo orientační závodění dvojic rodič a dítě.
     Na závěr byla vyhlášena cena za nejchutnější cukrářský výrobek. Do užšího finále postoupily zákusky Karolíny Fečové, Tomáše a Martina Pánkových, Barbory Pilichové, Lukáše a Rosti Nieslanikových, Lukáše Burého, Barbory Jašurkové, Filipa a Karolíny Heverových, Alexandra Kašpárka, Jakuba a Ondreje Valčuhových.
     Po obtížném rozhodování porota určila tyto výherce: první místo získali Alexandr Kašpárek, Barbora Jašurková, Tomáš a Martin Pánkovi, druhé místo obsadili Jakub a Ondrej Valčuhovi, třetí místo dostali Filip a Karolína Heverovi. Zvláštní poděkování udělila porota velikonočním zajíčkům Matyáše a Nikoly Rejlových, žákyním Emě Juříkové a Karolíně Heverové za vlastnoručně upečený zákusek a Matěji Kowalczukovi jako jedinému zástupci devátého ročníku.
     Za veškerou prací a celým tím hemžením stáli nejenom učitelé, ale i členové rodičovského sdružení. Všem patří dík.
Tak zase někdy na shledanou.                                                                                        TM

    

    

    

    

    
    
          


Všechna fota ve fotogalerii zde
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třetí předškoláček



   Třetí předškoláček - budoucí prvňáčci se proměnili v piráty.

    
    
    
    

    

Všechna fota ve fotogalerii zde.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhý předškoláček



   Druhý předškoláček byl zaměřený na sebeobsluhu dětí.

    
    
    
    

Všechna fota ve fotogalerii zde.