----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adopce na dálkuOd roku 2004 je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku, Arcidiecézní charity v Praze. Tato charita působí v rozvojových zemích, kde zajišťuje vzdělávání dětí z chudých rodin.
Tento projekt je založen na adopci, jež probíhá formou korespondence. Každý jedinec, v našem případě základní škola, si adoptuje dítě, na které jednou ročně přispívá danou sumu. Částka je neměnná a liší se podle země, kde adoptované dítě vyrůstá. Peníze jsou investovány do pomůcek, školní uniformy a školního poplatku, jež dítě potřebuje. Kromě vzdělávacích úkolů charita posiluje osvětu v dané oblasti a snaží se o její modernizaci.
Naším cílem bylo zapojit žáky do této problematiky a uvědomit si rozlišnosti a bohatství, které v našich životech máme, aniž bychom si to uvědomovali. Tento projekt je součástí multikulturní výchovy.
V první fázi projektu byly adoptovány tři děti. Všechny tři už v této době ukončily účast na projektu vzdělávání – Nejprve to byl Dakhale Simon z Ugandy. Z Indie pocházela Savithra Donekar a z Thajska Noisamrid Krisada Games. Ten ukončil vzdělávání v loňském školním roce.


Novým dítětem, které začínáme od letošního školního roku podporovat je Aisha Valli

Aisha Valli je aktivní a povídavá studentka. Daří se jí ve sportu. Účastní se závodů v běhu, skákání a jiných disciplínách, ráda získává ceny. Je také komunikativní. Účastnila se řečnické soutěže a vyhrála první cenu. Každou neděli chodí do kostela.
Aisha Valli bydlí s matkou u prarodičů. Otec opustil rodinu několik dní po narození dítěte a znovu se oženil. Matka nepracuje, má jen jednu ledvinu a trpí onemocněním dělohy, často kvůli bolestem nemůže v noci spát. Potřebuje hodně peněz na léky a je závislá na svých rodičích. Prarodiče také nejsou zdraví, dědeček je diabetik a babička má duševní nemoc. Rodina čelí mnoha problémům, přežívají z platu dědečka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adopce na dálkuVážení rodiče,
tímto Vám velice děkujeme za finanční dary pro projekt Adopce na dálku. V letošní sbírce se díky Vašim darům vybralo  17 370 Kč. Tato částka postačí Krisadovi na 3 školní roky a bude postupně posílána z účtu Spolku rodičů a přátel školy.
Krisada se narodil 12. 6. 1998. Žije s tetou a strýcem. Teta má malý krámek a strýc pracuje jako nájemní dělník. Jsou pracovití, ale jejich příjem nestačí na pokrytí výdajů desetičlenné domácnosti. Čtyři z jejich dětí jsou školáci. Krisadovi se věnují a podporují ho ve školní docházce. Krisada je zodpovědný a snaží se rodině pomáhat. Naše podpora pokryje školní poplatky, učebnice, sešity, školní batoh, uniformu, dopravu do školy, obuv. Krisada je průměrný žák, rád by ses stal inženýrem.