--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní dílničky
    
    
    
    
    

Další fota ve fotogalerii zde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKO kurzRok se s rokem sešel a osmáci opět vyrazili na Hluchovou, kde je čekaly nejen badatelské úkoly z oblasti hydrologie (analýza stavu vody, poznávání vodních živočichů), pedologie (zkoumání půdních živočichů a složení půdy) a dendrologie (určování staří smrků), ale rovněž spousta zábavy, legrace a sportovních aktivit. Tečkou na závěr byl tradiční výšlap na Filipku.

    
    
              

Další fota ve fotogalerii zde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptační kurz 6.BVe dnech 3. – 5. 10.2016 se žáci 6. B zúčastnili adaptačního kurzu v Nýdku-Hluchové. Během několika dní vyzkoušeli spoustu zajímavých aktivit zaměřených na týmovou spolupráci, komunikaci a empatii. Děti program velmi zaujal, což se odrazilo i na jejich chuti zapojovat se s elánem a nadšením do všech činností. Z tohoto kurzu si určitě každý z nich odvezl plno nových společných zážitků, které přispějí, doufejme, k utvoření správné „party“.


    
    
    


Další fota ve fotogalerii zde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konverzační kurz angličtiny Talk TalkVe dnech 13. 6. – 17. 6. 2016 se na naší škole konal intenzívní konverzační kurz angličtiny pořádaný ve spolupráci se společností Talk Talk. Tohoto kurzu se zúčastnilo 17 žáků
7. až 9. tříd. Po celý týden (6 vyučovacích hodin denně) se jim věnovala lektorka Rachel Drummond, která pochází z USA, ze státu Michigan.
Vyučování probíhalo převážně formou her, scének, dialogů, při těchto aktivitách si žáci procvičili nejen správnou výslovnost, obohatili slovní zásobu, ale především ztratili ostych z konverzace v angličtině.
Celý týden završilo předání certifikátů o úspěšném absolvování kurzu. Pro všechny žáky
to byla skvělá zkušenost a obrovský zážitek.

                                                            Ing. Jana Hutová--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opět spolu - Zábavné odpoledne Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠVe čtvrtek 16. 6. 2016 si pedagogové naší školy ve spolupráci s Občanským sdružením připravili pro děti v rámci projektového cyklu „Opět spolu“ zábavné odpoledne. Již od brzkého rána přinášeli rodiče i děti napečené zákusky, koláče k  občerstvení. Dobroty vypadaly i chutnaly báječně! Také se všechny prodaly. Celé čtvrteční dopoledne jsme všichni sledovali oblohu s přáním, aby nám počasí vyšlo a děti se mohly vyřádit venku.  Slunce nám svítilo, a tak si děti užily skákacího hradu, projížďky na ponících, závodů na motokárách, zahrály si Bubble football a Petang, tančily na tanečních podložkách, skákaly v pytli, házely kroužky na cíl, obdivovaly hasiče i motorkáře, mohly si nechat namalovat na obličej různé motivy, absolvovaly zkoušku zručnosti a mnoho dalších činností. Během celé akce děti sbíraly razítka za účast ve vybraných aktivitách a po úspěšném absolvování všech disciplín byly odměněny čokoládovou medailí. Rovněž proběhlo slosování o věcné ceny. Po celou dobu akce si všichni dopřávali vynikající občerstvení.
Ale každá příjemná událost musí jednou skončit. Po dohrání posledních soutěží a slosování jsme plni zážitků odcházeli domů. Množství smějících a bavících se dětí, rodičů i prarodičů potvrdilo, že se zábavné odpoledne naší školy vydařilo. Všichni byli rádi, že jsme se spolu opět sešli.
Velice děkujeme všem, kteří nám s akcí pomohli.Všechna fota ve fotogalerii.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukliďme česko 2016


  
Naše škola se opět v tomto roce účastní celostátní akce podporované Ministerstvem životního prostředí ČR „Ukliďme Česko“.
Školní areál a přilehlé okolí školy budou žáci se svými pedagogy uklízet v týdnu od 11. – 15. dubna 2016. Věříme, že zapojením do úklidu přispějeme k prevenci vzniku dalšího nepořádku a žáci se rovněž stanou vnímavější nejen ke svému okolí, ale i k celému životnímu prostředí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2016