--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKO kurzRok se s rokem sešel a osmáci opět vyrazili na Hluchovou, kde je čekaly nejen badatelské úkoly z oblasti hydrologie (analýza stavu vody, poznávání vodních živočichů), pedologie (zkoumání půdních živočichů a složení půdy) a dendrologie (určování staří smrků), ale rovněž spousta zábavy, legrace a sportovních aktivit. Tečkou na závěr byl tradiční výšlap na Filipku.

    
    
              

Další fota ve fotogalerii zde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptační kurz 6.BVe dnech 3. – 5. 10.2016 se žáci 6. B zúčastnili adaptačního kurzu v Nýdku-Hluchové. Během několika dní vyzkoušeli spoustu zajímavých aktivit zaměřených na týmovou spolupráci, komunikaci a empatii. Děti program velmi zaujal, což se odrazilo i na jejich chuti zapojovat se s elánem a nadšením do všech činností. Z tohoto kurzu si určitě každý z nich odvezl plno nových společných zážitků, které přispějí, doufejme, k utvoření správné „party“.


    
    
    


Další fota ve fotogalerii zde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2017