eTwinning


  
Projekty eTwinning na naší škole

Co eTwinning naší škole může přinést?

• moderní metody výuky
• evropský rozměr vzdělávání
• výměnu zkušeností mezi školami
• rozvoj ICT a jazykových dovedností žáků
• profesní rozvoj pedagogických pracovníků
• certifikát o mezinárodní spolupráci
• certifikát kvality projektu
• národní a mezinárodní ceny


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty ve školním roce 2016/17

V letošním školním roce žáci 7. A navázali přátelství s vrstevníky ze španělského přímořského městečka Foz.
Prostřednictvím dopisů, sociálních sítí a konverzace přes Skype  si vyměňují nejen nové poznatky o životě u nás a ve Španělsku, ale hlavně se přirozenou cestou zdokonalují v angličtině.

  


  


  

................................................................................

Christmas in Europe

Žáci 9. A  se v letošním školním roce zapojili do mezinárodního projektu Christmas in Europe. S vrstevníky z  celé Evropy si vyměnili vánoční přáníčka a sdíleli informace o zvyklostech a oslavách Vánoc v různých zemích.


  


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty ve školním roce 2015/16

Mezinárodní spolupráce s žáky z Itálie


Již třetím rokem prostřednictvím eTwinningu spolupracujeme s kolegy a žáky z evropských zemí na společných projektech. V letošním školním roce 7.A  navázala spolupráci s vrstevníky z Říma. Prostřednictvím dopisů si žáci vyměňují informace o každodenním životě, koníčcích, geografických zajímavostech, oslavách svátků apod. Tímto přirozeným způsobem se nejen zdokonalují v anglickém jazyce (zlepšují gramatické znalosti, rozšiřují si slovní zásobu), ale rovněž navazují přátelství, která mnohdy trvají i po skončení projektu.

  


  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekty ve školním roce 2014/15

Ve školním roce 2014/15 jsme zapojeni v těchto projektech.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty ve školním roce 2013/14

Ve školním roce 2013/14 se žáci naší školy opět dali do projektové práce. Od září 2013 se účastní dvou projektů eTwinning, které jsou realizovány v hodinách anglického jazyka.
Projektu EUROPE´S SWEET TOOTH se účastní žáci 7. A třídy. Hlavním tématem projektu je vaření a pečení, sdílení receptů partnerů jednotlivých zemí. Výsledným produktem je elektronická kuchařka obsahující recepty vytvořená za spolupráce všech partnerských zemí.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97593/welcome

Projektu BE FOOD SMART AND MAKE FOOD ART se účastní žáci tříd 8. A a 9. A. Tématem projektu je zdravý životní styl a zdravá výživa.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98048/welcome

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty ve školním roce 2012/13

!!!CERTIFIKÁTY QUALITY LABEL PRO DVA PROJEKTY eTWINNING NAŠÍ ŠKOLY!!!


V letošním školním roce žáci naší školy pracovali v hodinách anglického jazyka hned na několika projektech eTwinning. Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR udělilo projektu 6.A  CHRISTMAS IN EUROPE a projektu 8.A Our S-COOLest world certifináty Quality Label. Předávání certifikátů kvality proběhne při příležitosti Národní konference eTwinning  (16. - 18. května 2013 v Olomouci ).

Všem realizátorům projektů blahopřejeme!


Mezinárodní projekty eTwinning, kterých se žáci naší školy zúčastnili loni poprvé, si opět našly své místo v hodinách anglického jazyka. Tentokrát se do eTwinningu zapojila třída 8.A s projektem Our S-COOLest world a 6.A s projektem Christmas in Europe. Práce uskutečňované v rámci této mezinárodní spolupráce můžete shlédnout zde:
Projekt Our S-COOLest world: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p83096/welcome

          

Projekt Christmas in Europe: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p85207/welcome

          -------------------------------------------------------------------------------
Projekty realizované ve školním roce 2011/12


Ve školním roce 2011/12 se žáci naší školy poprvé zúčastnili projektů eTwinning, které jsou realizovány především v hodinách anglického jazyka, neboť prostřednictvím tohoto jazyka žáci při realizaci projektů komunikují.

Projekt Spy Kids

Žáci 6.A třídy se zapojili do prvního mezinárodního projektu eTwinning pod názvem Spy Kids společně se Základní školou Zohor ze Slovenska.

Aktivity uskutečněné v rámci projektu můžete shlédnout na:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p78861

eTwinning certificate - Spy Kids_78861_cz

Projekt Just before Football Feast

Žáci 9.C třídy se stali hned 14 zahraničních škol. V rámci projektu navrhli loga a maskoty pro důležitou sportovní událost – EURO 2012. Své nápady zveřejňují společně s žáky z Portugalska, Bulharska, Polska, Chorvatska a dalších partnerských zemí.
Aktivity uskutečněné v rámci projektu můžete shlédnout na:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p79876

eTwinning_certificate_Just before Football Feast