Informace jídelnyNové číslo školní jídelny 558 551 510.Provozní řád školní jídelny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Informace školní jídelny pro strávníky                           Únor 2019

    - výběr od 30. 1. 2019 od 7:00 – 14:00 hod.
          

   Stravné mateřská škola - Únor 2019

  Celodenní MŠ                               660,- Kč
  Celodenní MŠ 7.letí                      700,- Kč
  Celodenní + 2. svačina                 800,- Kč
  
   Stravné základní škola - Únor 2019

  1. stupeň (7 - 10 let)                     294,- Kč
  2. stupeň (11 - 14 let)                   322,- Kč
  9. ročník (15 a více let)                 350,- Kč

  Svačinky 1. stupeň                        168,- Kč
  Svačinky 2. stupeň                        196,- Kč   

  Cizí strávníci                               868,- Kč      Poslední den na odhlášení stravného je 29. 1. 2019 do 13:00 hod.

              Dávejte, prosím, dětem drobné nebo uvedenou částku.

-----------------------------------------------------------------------------


Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku (rozhodující do zařazení do skupiny strávníků je věk dosažený k 1. 9.)