Informace jídelnyNové číslo školní jídelny 558 551 510.Provozní řád školní jídelny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Informace školní jídelny pro strávníky                           Prosinec 2017

    - výběr 29. 11. 2017 od 7:00 – 14:30 hod.
            30. 11. 2017 od 7:00 – 15:30 hod.


   Stravné mateřská škola - Prosinec 2017

  Celodenní MŠ                               528,- Kč
  Celodenní MŠ 7.letí                      560,- Kč
  Celodenní + 2. svačina                 640,- Kč
  Celodenní 7.letí + 2. Svačina        672,-Kč

   Stravné základní škola - Prosinec 2017

  1. stupeň (7 - 10 let)                     336,- Kč
  2. stupeň (11 - 14 let)                   368,- Kč
  9. ročník (15 a více let)                 400,- Kč

  Svačinky 1. stupeň                        192,- Kč
  Svačinky 2. stupeň                        224,- Kč   

  Cizí strávníci                               880,- Kč      Poslední den na odhlášení stravného je 28. 11. 2017 do 13:00 hod.

              Dávejte, prosím, dětem drobné nebo uvedenou částku.

-----------------------------------------------------------------------------


Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku (rozhodující do zařazení do skupiny strávníků je věk dosažený k 1. 9.)