Informace jídelnyNové číslo školní jídelny 558 551 510.Provozní řád školní jídelny


----------------------------------------------------------------------------
9. 4. 2019 UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CENY ZA NEODHLÁŠENÉ STRAVNÉ

Vážení rodiče,
      na naší škole zajišťujeme stravování žáků poskytováním dotovaných obědů a nedotovaných svačinek. Každé dítě má nárok na dotovaný oběd v době školní docházky a v první den nepřítomnosti ve škole (např. z důvodu nemoci). Na další dny nepřítomnosti ve škole je nutno obědy odhlásit telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny nebo přes portál e-strava na webových stránkách naší školy (www.jmzstrinec.cz). Pokud bude na konci měsíce zjištěno, že obědy v době nepřítomnosti nebyly odhlášeny, je povinen zákonný zástupce žáka uhradit režijní náklady na uvaření tohoto jídla (pro rok 2019 činí doplatek 31.- Kč za jeden neodhlášený oběd). Tento doplatek se vztahuje na obědy odebrané i neodebrané.

Lucie Goldmannová, vedoucí ŠJ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Informace školní jídelny pro strávníky                           Květenn 2019

    - výběr od 29. 4. 2019 od 7:00 – 14:00 hod.
          

   Stravné mateřská škola - Květen 2019

  Celodenní MŠ                               693,- Kč
  Celodenní MŠ 7.letí                      735,- Kč
  Celodenní + 2. svačina                 840,- Kč
  Celodenní 7.letí + 2. svačina           882,-Kč

   Stravné základní škola - Květen 2019

  1. stupeň (7 - 10 let)                     441,- Kč
  2. stupeň (11 - 14 let)                   4837,- Kč
  9. ročník (15 a více let)                 525,- Kč

  Svačinky 1. stupeň                        252,- Kč
  Svačinky 2. stupeň                        294,- Kč   

  Cizí strávníci                               1302,- Kč      Poslední den na odhlášení stravného je 28. 4. 2019 do 13:00 hod.

              Dávejte, prosím, dětem drobné nebo uvedenou částku.

-----------------------------------------------------------------------------


Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku (rozhodující do zařazení do skupiny strávníků je věk dosažený k 1. 9.)