Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Informace a přístup k zápisům do Mateřských škol pro školní rok 2021/2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od 10. května 2021 je umožněna výuka žákům 2. stupně formou rotace prezenčního a distančního vzdělávání.

K přihlédnutí k organizačním potřebám školy jsme třídy rozdělili takto:

Od 10. do 14. května 2021

-    ve škole bude: 6.A, 6.B,  6.C, 8.A, 8.B, 8.C (výuka dle rozvrhu)

- distanční vzdělávání: 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C

Od 17. do 21. května 2021

- ve škole bude: 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C (výuka dle rozvrhu)

- distanční vzdělávání: 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C

 

Žáci po přechodu z distančního na prezenční vzdělávání budou mít adaptační období.

Bližší informace se žáci dozví od svých třídních učitelů.

Testování antigenními testy bude vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Stravování:

Žáci, jejichž rodiče hradí obědy převodem z účtu, budou mít obědy automaticky nahlášené. Pokud rodič dítě nepošle do školy, je nutné oběd odhlásit (elektronicky nebo na tel. čísle 778 765 667 - vedoucí školní jídelny).  

Žáci, kteří platí obědy v hotovosti, si musí oběd zakoupit u vedoucí školní jídelny.

                                                            Mgr. Darja Hoffmannová – ředitelka školy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 bude výuka 1. stupně a přípravné třídy formou rotace prezenčního a distančního vzdělávání.

K přihlédnutí k organizačním potřebám školy jsme třídy rozdělili takto:

Přípravná třída chodí do školy každý týden.

Od 3. do 7. května 2021 budou ve škole

  • 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

Od 10. do 14. května 2021 budou ve škole

  • 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.C

Ostatní třídy pokračují v distančním vzdělávání.

Ranní školní družina nebude v provozu, odpolední bude do 16:00 hod. Z organizačních důvodů nelze zajistit ŠD pro žáky 5. ročníků.

Stravování:

Žáci, jejichž rodiče hradí obědy převodem z účtu, budou mít obědy automaticky nahlášené. Pokud rodič dítě nepošle do školy, je nutné oběd odhlásit (elektronicky nebo na tel. čísle 778 765 667 - vedoucí školní jídelny).  

Žáci, kteří platí obědy v hotovosti, si musí oběd zakoupit u vedoucí školní jídelny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny pro distanční výuku

Zadání prací pro děti v distančním vyučování ZDE

Návod pro žáka, jak se přihlásit k jeho školnímu účtu v Office 365