Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Pokyny pro distanční výuku

Distanční vzdělávání

 

1) Způsob komunikace s žáky a zákonnými zástupci:

a) Zákonní zástupci komunikují s jednotlivými pedagogy přes systém Bakaláři nebo školním e-mailem učitele (jmeno.prijmeni@jmzstrinec.cz).

b) Žáci komunikují s pedagogy prostřednictvím systému Bakaláři a platformu Office 365. Všichni žáci mají zřízenou svou školní emailovou adresu přes Office 365 (jmeno.prijmeni@jmzstrinec.cz). Tímto způsobem se řeší veškeré potřeby žáka i školy (videokonference, online výuka, testování, plnění úkolů, chaty, individuální konzultace, práce se skupinou, hodnocení).

2) Organizace vzdělávání:

a) Veškeré zadané učivo a úkoly jsou na každý týden zveřejněny na webových stránkách školy (www.jmzstrinec.cz) pro jednotlivé třídy a jednotlivé předměty. Frekvence zadávání úkolů pro jednotlivé předměty je jednou týdně (v pondělí) a výchovy spolu s informatikou jednou za dva týdny (v pondělí).

b) Vypracované úkoly odevzdávají žáci emailem na adresu konkrétního učitele (jmeno.prijmeni@jmzstrinec.cz) nejpozději předchozí den před zadáním dalšího učiva (spíš pátek - neděle).

c) V případě, že žák se nemůže z jakéhokoliv důvodu vzdělávat on-line, je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost třídnímu učiteli a vyzvednout učivo v papírové podobě na vrátnici školy vždy v pondělí. Na stejném místě pak odevzdá vypracované úkoly. Termín pro odevzdání úkolů je opět pondělí.

d) Online výuka žáka probíhá synchronní a asynchronní formou. (synchronní online výuka je taková, kdy v jedné chvíli jsou připojeni žáci a učitel, asynchronní výuka je ta, kdy učitel zadá online náplň učiva a žák si volí čas pro vypracování a odeslání práce, off-line výuka je papírovou formou – žák si vyzvedne úkoly v papírové podobě a odevzdá opět v papírové podobě).

Synchronní online výuka jednotlivých předmětů probíhá vždy v čase stávajícího rozvrhu školy. Vyučující si zvolí hodinu online výuky, která bude platit po celou dobu distančního vzdělávání. Tento čas nahlásí třídnímu učiteli, který sestaví rozvrh synchronních online hodin třídy a zašle svým žákům.

3) Omlouvání neúčasti

a) Žák, který nevypracovává úkoly, neúčastní se online výuky, je nepřítomen ve výuce. Po domluvě s pedagogem může odevzdat úkoly i po termínu a absence mu bude zrušena.

b) Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nenadálé nepřítomnosti žáka (např. e-mailem, telefonicky, prostřednictvím programu Bakaláři) škole co nejdříve. Nejpozději tak musí učinit do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti.

c) Každá absence je řešena s rodiči individuálně.

4) Hodnocení výsledků

a) Učitel je povinen ohodnotit distanční vzdělávání a podat žákovi zpětnou vazbu.

b) Hodnocení probíhá formativním i sumativním způsobem.

  • (pdf, 126.99 KB)