Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Pokyny pro distanční výuku

Distanční vzdělávání

 

1) Způsob komunikace s žáky a zákonnými zástupci:

a) Zákonní zástupci komunikují s jednotlivými pedagogy přes systém Bakaláři nebo školním e-mailem učitele (jmeno.prijmeni@jmzstrinec.cz).

b) Žáci komunikují s pedagogy prostřednictvím systému Bakaláři, od pátého ročníku přes Office 365, kdy žáci mají zřízenou svou školní emailovou adresu (jmeno.prijmeni@jmzstrinec.cz).

2) Organizace vzdělávání:

a) Veškeré zadané učivo a úkoly jsou na každý týden zveřejněny na webových stránkách školy (www.jmzstrinec.cz) pro jednotlivé třídy a jednotlivé předměty. Frekvence zadávání úkolů pro jednotlivé předměty je jednou týdně (v pondělí).

b) Vypracované úkoly odevzdávají žáci emailem na adresu konkrétního učitele (jmeno.prijmeni@jmzstrinec.cz) nejpozději předchozí den před zadáním dalšího učiva (neděle).

c) V případě, že žák se nemůže z jakéhokoliv důvodu vzdělávat on-line, je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost třídnímu učiteli a vyzvednout učivo v papírové podobě na vrátnici školy vždy v pondělí. Na stejném místě pak odevzdá vypracované úkoly. Termín pro odevzdání úkolů je opět pondělí.

3) Omlouvání neúčasti

a) Žák, který nevypracovává úkoly, je nepřítomen ve výuce.

b) Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nenadálé nepřítomnosti žáka (např. e-mailem, telefonicky, prostřednictvím programu Bakaláři) škole co nejdříve. Nejpozději tak musí učinit do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti.

4) Hodnocení výsledků

a) Učitel je povinen ohodnotit distanční vzdělávání a podat žákovi zpětnou vazbu.

b) Hodnocení probíhá formativním i sumativním způsobem.

  • (pdf, 126.99 KB)