Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Šablony JMZS Třinec 1 OPJAK


05.01.2023

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP Jan Amos Komenský výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Šablony JMZS Třinec 1 OPJAK

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002768

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 až 31. 12. 2025

Délka realizace: 36 měsíců

Výše podpory: 4 306 967,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností


Vybrané aktivity: