Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

MALTA – SAN GWANN

V rámci projektu ERASMUS+ KA1 se Mgr. Darja Hoffmanová, Mgr. Lubomíra Špilová, Ing. Jana Hutová, Mgr. Martina Walachová, Mgr. Marie Molinová a Mgr. Renáta Kunzová měly možnost zúčastnit dvoutýdenních jazykově metodických kurzů na Maltě, která je známa svým otevřeným přístupem ke vzdělávání a širokou nabídkou kurzů zaměřených na výuku a vzdělávání v anglickém jazyce.
Studium probíhalo v jazykové škole Gateway School of English v městečku San Gwann. Intenzivní vzdělávací kurzy nebyly pouze zaměřeny na rozvoj jazykově komunikačních dovedností, ale především na nové jazykové metody a přístupy ve výuce, motivaci žáků, využití didaktických her a ICT, aktivity zaměřené na upevňování gramatických jevů apod. Zvláštní pozornost byla věnována výuce metodou CLIL. V teoretické části tohoto kurzu se účastníci seznámili s pojmy týkajícími se výuky metodou CLIL, způsobem a možnostmi jejího použití. V praktické části si vyzkoušeli role žáků a zadané úkoly plnily především z pozice dětí.
Jedna z dalších možností rozvoje jazykových dovedností, obzvlášť mluveného projevu, bylo ubytování v hostitelských rodinách, kde komunikovaly nejen se členy rodiny, ale i se studenty z různých zemí.
Ve volném čase poznávaly krásy Malty, která je plná historických památek a přírodních úkazů. Navštívily například hlavní město Valleta, jenž je zapsáno ve světovém dědictví UNESCO, historická města Mdinu a Rabat, přilehlé ostrovy Gozo a Comino. Všechny poznatky získané na fakultativních výletech, rovněž využijí ve výuce se žáky.

Celý absolvovaný kurz byl pro ně velice obohacující a přínosný nejen v profesním, ale i v osobním rozvoji.