Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Den Země v ŠD

Naše planeta Země slavila 22. dubna svátek. Tento svátek celá školní družina oslavila tvořením, povídáním a soutěžemi. Plnily se úkoly zaměřené na přírodu a její ochranu a děti vše hravě zvládly. Ze všech prací pak v každém oddělení vznikla pěkná výstavka. Děti si tento den užívaly a rozšířily si znalosti o další poznatky, jak můžeme pomoci chránit nejen přírodu, ale i naše zdraví.