Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ.

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ, dětí v přípravné třídě a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Všichni tito žáci nebo děti přecházejí z prezenční formy vzdělávání na distanční. To je povinné pro všechny žáky základní školy a pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

 

Distanční vzdělávání

Přípravná třída, 1. a 2. třídy  - distanční výuka bude probíhat podobně, jak v listopadu 2020. Podrobnější informace Vám předají třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. ročníků pokračují v současném distančním vzdělávání.

Děti v MŠ – pravidla distančního vzdělávání jsou součástí školního řádu, bližší informace Vám předají  učitelky Vašich dětí.

Pro vyzvednutí a přinesení úkolů zadaných žákům ZŠ distančně bude škola otevřena takto:

Pondělí                         od 7. 30 do 15.00 hod

Úterý až pátek           od 7. 30 do 13.00 hod

 

Stravování

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Tento oběd si lze vyzvednout pouze  u bočního vchodu do školní kuchyně na JMZŠ do jídlonosičů, které si rodiče, nebo žáci přinesou s sebou. Oběd se vydává od 10.00 do 12. 00 hod.

I rodiče dětí v MŠ si mohou přijít pro oběd. Na stejném místě (JMZŠ Třinec), za stejných podmínek (do jídlonosiče v určené době).

Všem žákům a dětem byl automaticky oběd odhlášen.

Obědy, které byste si vyzvedli, je nutné nahlásit aspoň dva dny dopředu vedoucí školní jídelny na tel. čísle 778 765 667.  

 

Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace pro rodiče k ošetřovnému z důvodu uzavření škol:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------