Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Speciální pedagog

Setkání dne 1. 11. 2018 se speciálními pedagožkami Mgr. Beatou Duspiva, Mgr. Ninou Cimbolincovou se týkalo připravenosti dětí na vstup do základní školy. Spolu s rodiči konkretizovali základní oblasti školní zralosti – motorickou, řečovou, sluchovou a samoobslužnost. Následně rodiče seznámily s příklady, jak cvičit jemnou a hrubou motoriku, ukázaly jak správně držet tužku. Důraz kladly zejména na řeč dětí, upozornily na důležitost kontaktu s dětmi – rozhovory, vyprávění, čtení a následné převypravování slyšeného dětmi. Poté si rodiče vyzkoušeli získané informace spolu s dětmi na pracovních listech a učili se, jak zralost prověřit, rozvíjet a podporovat. Tím získali zpětnou vazbu a mohli vyhodnotit úroveň připravenosti u svých dětí.