Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CENY ZA NEODHLÁŠENÉ STRAVNÉ

9. 4. 2019 


Vážení rodiče,
      na naší škole zajišťujeme stravování žáků poskytováním dotovaných obědů a nedotovaných svačinek. Každé dítě má nárok na dotovaný oběd v době školní docházky a v první den nepřítomnosti ve škole (např. z důvodu nemoci). Na další dny nepřítomnosti ve škole je nutno obědy odhlásit telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny nebo přes portál e-strava na webových stránkách naší školy (www.jmzstrinec.cz). Pokud bude na konci měsíce zjištěno, že obědy v době nepřítomnosti nebyly odhlášeny, je povinen zákonný zástupce žáka uhradit režijní náklady na uvaření tohoto jídla (pro rok 2019 činí doplatek 31.- Kč za jeden neodhlášený oběd). Tento doplatek se vztahuje na obědy odebrané i neodebrané.

Lucie Goldmannová, vedoucí ŠJ