Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Historie


26.11.2018

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

                                                                           

                                                                                      Dobová fotografie školy pochází z 1. poloviny  30. let min. století.

 

Bylo pěkné slunečné ráno 3. března 1930 a na bývalém tržišti u řeky Olše, na bahnitém a neúrodném terénu, se konala významná slavnost.  Za obrovské účasti obyvatelstva města Třince a zástupců veřejnosti se oslavovalo 80. výročí narozenin prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigua Masaryka. Pan prezident dal souhlas, aby budoucí nová škola nesla jeho jméno. A tak byl položen základní  kámen s datem 7. března 1930.

   Výstavba školy byla obdivuhodná. Začala 15. března 1930 a skončila v červnu 1931. Vyučování proto bylo zahájeno začátkem školního roku 1931 - 1932. Západní část budovy byla přidělena německé škole, východní větší část české obecné škole. Každá škola měla svůj vlastní vchod. Naše Jubilejní Masarykova základní škola byla v té době jednou z největších škol v ČSR. 

   Do roku 1938 škola úspěšně pracovala. V roce 1937 měla naše česká obecná škola 419 žáků. 

   Válečné období školy patřilo k těm nejsmutnějším. V říjnu 1938 byla česká škola zrušena a po dobu okupace se česky nevyučovalo. Na konci války zde byla německá kasárna. Při vyhazování blízkého mostu do povětří došlo k poškození školní budovy. Proto se ve škole začalo učit až na podzim 1945. Do té doby se žáci učili na Bezručově škole, která válečné období přežila bez poškození. Mnoho našich žáků ve válce padlo nebo bylo Němci umučeno. Židovské děti zahynuly v koncentračních táborech.

   Od roku 1945 až do současnosti prošla škola mnohými změnami. Bylo to období častých reorganizací, střídaly se názvy školy, měnil se často i obsah vyučování. Při oslavách 60. výročí v roce 1991 byl naší škole znovu udělen čestný název Jubilejní Masarykova základní škola. Naše škola byla vždycky pevně spjata s historií města Třince.

   Nikdy jsme neměli nouzi o skvělé učitele, kteří se zapsali nejen do dějin školy, ale i do povědomí celého města Třince a okolí. Nelze vyjmenovat všechny, ale pilíři školy byla paní učitelka Marie Bartoníková, Alžběta Pertlová, Ludmila Šlachtová,   Věra Petrová. Za připomenutí stojí ředitelé a učitelé Alois Lacuška, Josef Bonček, Jan Bednář, Erich Němčík, Jaroslav Bartoník, Jan Ritz, Jan Starý, Vladimír Knapek, Valentin  Nohel, Adolf  Valach a Zbyněk Zeman. Ostatním pedagogům, kteří působili nebo působí na Jubilejní Masarykově základní škole patří uznání a poděkování. 

   Školu absolvoval velký počet žáků. Od roku 1983 působí ve škole třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. 

   Ve školním roce 1996/1997 prošla škola velkou generální opravou. Její zásluhou učíme  v moderně vybavených učebnách. Na vysoké úrovni pracují dvě počítačové učebny. Slouží našim učitelům, žákům, ale i dalším zájemcům.

   V roce 1995 jsme otevřeli první hokejové třídy. V letošním školním roce máme první hokejové zájemce již ve 2. třídě na 1. stupni. Výhodou je, že jsou zařazeni do běžné třídy, rychle si zvykají na nové spolužáky a prostředí nové školy. Ta jim vytváří velmi dobré podmínky pro jejich sport.

   Stalo se již tradicí, že otevíráme v každém ročníku na 2. stupni matematickou třídu. Zde vzděláváme ty, kteří chtějí v budoucnu studovat střední školu, kde rozšířené vědomosti z matematiky potřebují. Nebo ty, kteří mají o matematiku hlubší zájem.

   Na 1. i 2. stupni nabízíme dětem řadu zajímavých kroužků. Na obou stupních se odborně věnujeme integrovaným žákům.   Celá naše škola vyučuje podle osnov Základní školy, používáme ověřené kvalitní učebnice, které žákům bezplatně půjčujeme. Všichni žáci v 1. třídě dostanou zdarma školní potřeby. Na konci každého školního roku zajišťujeme našim žákům výhodnou koupi školních sešitů.

Od školního roku 2007/2008 učíme podle nového Rámcově vzdělávacího programu, který jsme nazvali  " Škola - Brána do života ".
 

 

    


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

Zajistit teplo pro celou budovu nebylo vůbec jednoduché.