Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


IROP Rekonstrukce odborných učeben na JMZŠ Třinec


21.10.2023

Naše škola se 21. 7. 2023 stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci 111. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR)    

číslo výzvy 06_22_111


Název projektu: Rekonstrukce odborných učeben na JMZŠ Třinec

Číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001852

Doba realizace projektu: 21. 7. 2023 až 31. 12. 2024

Délka realizace:  17 měsíců

Výše podpory: 11 158 050,23 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu:

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi

Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

 

Klíčové aktivity

Předmětem předkládaného projektu je zrekonstruování a zmodernizování a vybavení čtyř odborných učeben - jazyková učebna, učebna fyziky, učebna chemie a multimediální učebny

 

Aktivity projektu, které budou realizovány

·        Čtyři nově zrekonstruované učebny – učebna fyziky, učebna chemie, učebna cizích jazyků, multimediální učebna – stavební úpravy, nové interiérové vybavení.

·        Vybavení přírodovědných učeben – IT technologie pro vyučující i pro žáky, energetické box, robotické sady apod.,

·        Vybavení učebny cizích jazyků – jazyková laboratoř, IT technologie.

·        Vybavení multimediální učebny – IT technologie pro vyučující i pro žáky.

·        Moderní výukové pomůcky umožní zkvalitnit vyučovací proces přírodovědných předmětů a cizích jazyků a informatiky a rozšířit je o nové formy výuky.

·        Rekonstrukce a modernizace kabinetu fyziky.

·        Bezbariérové WC příslušné k odborným učebnám.

·        Pořízení schodolezu.