Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


EU - Peníze do škol


05.02.2019            

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT „ EU – Peníze do škol“.


Na konci srpna jsme podali žádost o zařazení našeho projektu do schvalovacího řízení o získání dotace. Na konci listopadu byl náš projekt schválen

a od 1. 1. 2011 bude realizován.

                               

Název projektu: Komunikace bez hranic pomocí ICT  

Registrační číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.0962

Období realizace projektu: 3. ledna 2011 – až 2. července 2013

Cílem projektu je modernizace vyučování, inovace vyučovacích metod a prostředků. Zvýšení kvality výuky (zejména za pomoci ICT technologií) a vzájemné komunikace mezi žáky, žáky a učiteli. Zpřístupnění DUM všem učitelům a žákům pomocí internetu.  

Slovo „komunikace“, pochází z latinského slova „communicare“ = sdělit, oznámit, účastnit se, sdílet a to je i našim cílem.

Nejdůležitější klíčové aktivity projektu:
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
II/5 – Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí
VII/1- Prevence rizikového chování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Všechny výstupy projektu zde https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/945