Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Výchovný poradce pro 1. stupeň


04.03.2019

Naše škola je spádovou školou pro děti z okolních vesnic a děti z města.
Od šestého ročníku je vedena rozšířená výuka se zaměřením na matematiku. Vzhledem k těmto skutečnostem se na naší škole setkávají děti ze sociálních skupin velmi odlišné úrovně, mentální a intelektové zralosti. Tyto skutečnosti spolu s politickým a hospodářským rozvojem regionu vedou ke složitým a vypjatým situacím, které vyžadují kvalifikované řešení.
Proto bylo zřízeno školní poradenské centrum, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy, a pomáhá řešit vzniklé problémy. Na tyto problémy mohou žáci upozornit anonymně pomocí Tajné schránky ve škole nebo sdělit elektronicky ve Schránce důvěry.

EMAIL  SCHRÁNKY        schranka.duvery@jmzstrinec.cz 

Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Marie Molinová

Konzultační hodiny

Pondělí 14.00 - 15.00 hod

Úterý     14.00 - 15.00 hod.

tel.: 558 551 503

Nutné předem telefonicky domluvit.

e-mail: marie.molinova@jmzstrinec.cz