Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Dílny JMZS


05.02.2019            


Projekt "Dílny JMZS" CZ.1.07/1.3.00/57.0400 je realizovaný v rámci OP VK - grant IPN, výzva č. 57, vyhlášený MŠMT pro období 2015.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory 1.3 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Aktivity budou realizovány v období 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015.