Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Comenius - Projekt partnerství škol


05.02.2019 


Naše škola připravuje společně se školami ze sedmi dalších evropských zemí  (Turecka, Polska, Bulharska, Itálie, Rumunska, Lotyšska a Španělska) Projekt partnerství škol s názvem Eco Ideas – Eco Citizens. Jedná se o multilaterální projekt v rámci programu Comenius, ke kterému se v lednu 2012 uskutečnila přípravná návštěva v Turecku. 
Primárním cílem projektu je zvýšit povědomí žáků o znečištění našeho životního prostředí a prohloubit jejich zájem o řešení problémů, které nám přináší současná civilizace – žáci se budou zabývat problematikou třídění odpadu, znečištěním vzduchu, půdy a vody, tematikou globálního oteplování. Učitelé a žáci partnerských škol budou společně pracovat po dobu 2 let a budou se snažit získat co nejvíce znalostí a zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí. Projekt rovněž umožní našim žákům dozvědět se více o kulturách jiných evropských zemí, pochopit význam pojmu „globální občan“ a navázat nová přátelství, která mohou vytrvat mnohem déle než je stanovená doba projektu.


Exkurze našich žáků do Třineckých železáren

05.02.2019

více >>


Zahraniční setkání v Opatówe

05.02.2019

více >>


Zahraniční setkání v Grenadě

05.02.2019

více >>


Exkurze našich žáků na čističce odpadních vod

05.02.2019

více >>


Nech brouka žít (výstava)

05.08.2023

více >>


Dárky pro zahraniční partnery (kroužek Vv)

05.08.2023

více >>


Zahraniční pedagog

05.02.2019

více >>