Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Šablony JMZS Třinec 2


05.02.2019


Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_18_063, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název projektu: Šablony JMZS Třinec 2

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011034

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 až 31. 12. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 2 286 744,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt je zaměřen na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, chůvu v mateřské škole.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a školního vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů.

Vybrané aktivity:


Chůva - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.


Speciální pedagog – personální podpora ZŠ a ŠD

Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní psycholog - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: polytechnické vzdělávání

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD


Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: Vědecko-technické a environmentální kompetence