Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Šablony JMZS Třinec 1 OPJAK


05.01.2023

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP Jan Amos Komenský výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Šablony JMZS Třinec 1 OPJAK

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002768

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 až 31. 12. 2025

Délka realizace: 36 měsíců

Výše podpory: 4 306 967,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu  vzdělávání pro děti a žáky MŠ, ZŠ, ŠD prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, podpory zavádění inovativních metod výuky a spolupráce s rodiči dětí.


Vybrané aktivity:

1) Školní asistent MŠ

2) Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

3) Školní speciální pedagog ZŠ

4) Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

5) Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

6) Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

7) Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

8) Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK