Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Školní vzdělávací program


04.12.2018

Školní vzdělávací program "Škola - Brána do života" si můžete prohlédnout každý den

     od 7.00 - 15.15 hod. v kanceláři školy

     od 15.15 - 16.00 v prostoru před knihovnou v 1. patře


04.12.2018

 

Vzdělávací program - ZŠ

Předmět

Ročník a počet vyučovacích hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Cizí jazyk - AJ 1 1 3 3 3,5 3 3 3 3
Cizí jazyk 2 - RJ, NJ, Šp - - - - - - 2 2 2
Matematika 5 5 5 5 5 4 4 5 5
Český jazyk 9 9 8 7 7 4 4 4 5
Prvouka 2 2 2 - - - - - -
Přírodověda - - - 2 1,5 - - - -
Vlastivěda - - - 1 2 - - - -
Chemie - - - - - - - 2 2
Fyzika - - - - - 2 2 2 2
Přírodopis - - - - - 2 2 2 2
Zeměpis - - - - - 2 2 2 2
Dějepis - - - - - 2 2 2 2
Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1
Rodinná výchova - - - - - - 1 1 -
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Informatika - - - 1 1 1 1 1 1
Týdenní dotace povinných předmětů 22 22 24 25 25 28 30 32 32
Nepovinné předměty - - - - - - - - -

 

 

 

Vzdělávací program - rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů 

Předmět

Ročník a počet vyučovacích hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Cizí jazyk - AJ - - - - - - - - 3,5
Cizí jazyk 2 - RJ nebo NJ - - - - - - - - 2
Matematika - - - - - - - - 5,5
Český jazyk - - - - - - - - 4
Prvouka - - - - - - - - -
Přírodověda - - - - - - - - -
Vlastivěda - - - - - - - - -
Chemie - - - - - - - - 2
Fyzika - - - - - - - - 2
Přírodopis - - - - - - - - 1
Zeměpis - - - - - - - - 2
Dějepis - - - - - - - - 2
Občanská výchova - - - - - - - - 1
Rodinná výchova - - - - - - - - -
Hudební výchova - - - - - - - - 1
Výtvarná výchova - - - - - - - - 1
Pracovní činnosti - - - - - - - - 1
Tělesná výchova - - - - - - - - 2
Informatika - - - - - - - - 1
Týdenní dotace povinných předmětů - - - - - - - - 31
Nepovinné předměty - - - - - - - - -