Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Provoz


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2021/2022

05.05.2021


Informace k zápisům do Mateřské školy 2021/2022

23.04.2021

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Čestné prohlášení_očkování dítěte


Informace k zápisům do 1.tříd a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

22.03.2021

více >>


Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ

04.03.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ, dětí v přípravné třídě a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Všichni tito žáci nebo děti přecházejí z prezenční formy vzdělávání na distanční. To je povinné pro všechny žáky základní školy a pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

 

Distanční vzdělávání

Přípravná třída, 1. a 2. třídy  - distanční výuka bude probíhat podobně, jak v listopadu 2020. Podrobnější informace Vám předají třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. ročníků pokračují v současném distančním vzdělávání.

Děti v MŠ – pravidla distančního vzdělávání jsou součástí školního řádu, bližší informace Vám předají  učitelky Vašich dětí.

Pro vyzvednutí a přinesení úkolů zadaných žákům ZŠ distančně bude škola otevřena takto:

Pondělí                         od 7. 30 do 15.00 hod

Úterý až pátek           od 7. 30 do 13.00 hod

 

Stravování

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Tento oběd si lze vyzvednout pouze  u bočního vchodu do školní kuchyně na JMZŠ do jídlonosičů, které si rodiče, nebo žáci přinesou s sebou. Oběd se vydává od 10.00 do 12. 00 hod.

I rodiče dětí v MŠ si mohou přijít pro oběd. Na stejném místě (JMZŠ Třinec), za stejných podmínek (do jídlonosiče v určené době).

Všem žákům a dětem byl automaticky oběd odhlášen.

Obědy, které byste si vyzvedli, je nutné nahlásit aspoň dva dny dopředu vedoucí školní jídelny na tel. čísle 778 765 667.  

 

Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace pro rodiče k ošetřovnému z důvodu uzavření škol:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Žádost o vystavení potvrzení pro daňové účely o zaplaceném školném v roce 2020“

06.01.2021

více >>


Informace pro nové strávníky MŠ 2020/2021

29.06.2020


Bezhotovostní platby stravného

29.06.2020


Informace o provozu MŠ

01.05.2019

Provozní doba: od 6.00 h – 16.00 h

tel.: 778 719 665  

Vedoucí učitelka: Ilona Dytková
Učitelka: Lic. Tereza Morcinková
Provozní zaměstnankyně: Iveta Jurczoková
Počet tříd: 1      
  

Mateřská škola pracuje dle ŠVP „Barevný svět“.

Zájmové aktivity: 
- besídky pro rodiče 
- vánoční a velikonoční dílna
- rozloučení se školáky
- kroužek angličtiny pro předškoláčky


Akce MŠ

01.05.2019


Organizace dne mateřské školy

01.05.2019