Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


První třídy


Informativní schůzka

03.06.2020


Zápisy do 1. tříd na školní rok 2020/2021

24.03.2020

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

                                                       Zápisy k povinné školní docházce

proběhnou v termínu

od 1. dubna 2020 do 24. dubna 2020

 

Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje, že:

  • zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole 
  • upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

 

Podat přihlášku lze těmito způsoby:

  • poštou na adresu

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola,

Třinec, příspěvková organizace

U splavu 550

739 61 Třinec

 

  • elektronicky na email jmzs@seznam.cz opatřené elektronickým podpisem
  • přes datovou schránku (datová schránka školy je kjpkkuw)
  • osobně v úředních hodinách od 9.00 do 11.00 hod každou středu a čtvrtek mimo 9. dubna
  • osobně v zalepené obálce do poštovní schránky umístěné u předního vstupu do školy

 

Rodiče, kteří nemají možnost si přihlášku vytisknout doma a budou ji vyplňovat ve škole, se telefonicky objednají v průběhu středy nebo čtvrtku v době od 8.00 do 11. 00 na konkrétní datum a čas na tel. čísle 558 551 500.

Registrační číslo vašeho dítěte bude Vám zasláno emailem, nebo osobně při předání přihlášky.

V době zápisů k povinné školní docházce může rodič zažádat o odklad povinné školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena těmito dokumenty:

  • doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • doporučením odborného lékaře, nebo klinického psychologa

 

Po otevření škol proběhne schůzka s rodiči prvňáčků, na které se dozví další informace a rovněž budou mít možnost prohlédnout si školu.

                                                                                          Mgr. Darja Hoffmannová

                                                                                          ředitelka školy


Seznam potřeb pro výuku žáka 1. třídy

18.08.2019