Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Šablony JMZS Třinec 3


13.02.2021

 

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_20_080, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Název projektu: Šablony JMZS Třinec 3

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018987

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 až 31. 12. 2022

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 243 177,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Cíl projektu:

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a na realizaci projektových dnů v MŠ a ZŠ.

Vybrané aktivity:


Chůva - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.


Speciální pedagog – personální podpora ZŠ a ŠD

Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí k tématu polytechnického vzdělávání.
.