Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Šablony JMZS Třinec


05.02.2019

            

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_16_022, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony JMZS Třinec

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003837

Doba realizace projektu: 2. 2. 2017 až 1. 2. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 562 587,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem, profesní rozvoj a spolupráce pedagogů, volnočasové aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči.


Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů, rozvoj logického a strategického myšlení žáků.


Vybrané aktivity:


Speciální pedagog – personální podpora ZŠ a MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem.


školní psycholog – personální podpora ZŠ a MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem, ale i pedagogům.


Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem této aktivity je rozvoj logického a strategického myšlení žáků.


Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem této aktivity je rozvoj klíčových kompetencí žáků.


Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.


Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: čtenářská gramotnost, inkluze.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: matematická gramotnost, inkluze, práce s dvouletými dětmi.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.