Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Provoz


Pozvánka na informativní schůzků rodičů

02.07.2021


Zápisy do přípravné třídy

06.04.2021

Zápisy do přípravné třídy

Přípravná třída je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

Zápisy do přípravné třídy budou probíhat souběžně se zápisy k povinné školní docházce a i po zápisech do ZŠ.

 

Rodiče těchto dětí (viz výše) zažádají o přijetí do přípravné třídy. K žádosti musí přiložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 

Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje, že:

  • zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole 
  • upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

Podat přihlášku lze těmito způsoby:

  • poštou na adresu

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola,

Třinec, příspěvková organizace

U splavu 550

739 61 Třinec

  • elektronicky na email jmzs@seznam.cz opatřené elektronickým podpisem
  • přes datovou schránku (datová schránka školy je kjpkkuw)
  • osobně v úředních hodinách od 9.00 do 11.00 hod každé pondělí a středu
  • osobně v zalepené obálce do poštovní schránky umístěné u předního vstupu do školy

 

 

Po otevření škol proběhne schůzka s rodiči dětí přijatých do přípravné třídy, na které se dozví další informace a rovněž budou mít možnost prohlédnout si školu.

Mgr. Darja Hoffmannová

ředitelka školy


Informace o Přípravné třídě

04.12.2018


Podmínky přijetí do Přípravné třídy

04.12.2018


ŠVP PT

04.12.2018


Školní řád PT

04.12.2018