Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Chytří pomocníci


05.02.2019            


Projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně" realizovaný v rámci OP VK - grant IPN,
výzva č. 51, vyhlášený MŠMT pro období 2014-2015.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

1. Číslo výzvy:
Číslo výzvy v informačním systému: 51

2. Program, prioritní osa, oblast podpory:
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost(dále jen „OP VK“)
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 − Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace - je Partnerem projektu "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně" CZ.1.07/1.3.00/51.0009. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. 

Aktivity byly realizovány v období 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015 v unikátním spojení Pedagogické a Přírodovědné fakulty v Ostravě, která zajišťovala zejména odbornou garanci a vzdělávací kurzy pro pedagogy, a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, která nabídla zejména metodickou a technickou podporu v oblasti ICT.


Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec příspěvková organizace byla zapojena do výše uvedeného projektu jako partner s finančním příspěvkem spolu s dalšími dalšími 49 základními a středními školami.