Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


AKTUALITY

Výsledky ankety o nejoblíbenější vánoční písničku

13.02.2021

Během měsíce ledna proběhla na 2. stupni anketa o nejoblíbenější vánoční písničku. Zúčastnilo se jí 144 žáků. Výsledky v příloze.

Lyžařský kurz – školní družina

17.01.2021

více >>

Poděkování Spolku rodičů JMZŠ ZŠ a MŠ p. o.

09.12.2020

více >>

Organizace výuky od 30. 11. 2020

25.11.2020

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec příspěvková organizace


Vážení rodiče,
na základě opatření PES se mění od 30. listopadu 2020 organizace výuky žáků takto


1. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

2. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ.


Pro ostatní ročníky střídání prezenční a distanční formy vzdělávání (střídání celých tříd po týdnech) takto:


v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 se budou učit tyto třídy


6.B, 6.C, 7.B, 8.B, 8.C prezenčně (navštěvují denně školu)
6.A, 7.A, 7.C, 8.A distančně (nadále probíhá online výuka)


v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 dojde k výměně
6.A, 7.A, 7.C, 8.A prezenčně
6.B, 6.C, 7.B, 8.B, 8.C distančně


Rozvrh anebo případná úprava konce vyučování bude žákům rozeslána prostřednictvím komunikačních platforem třídními učiteli.


Na základě našich nynějších zkušeností žádáme rodiče, aby vybavili své děti dostatečným množstvím roušek na každý den. Doporučujeme aspoň 3 až 4 roušky podle délky pobytu ve škole. Roušky po delším nošení vlhnou a tím pádem nesplňují svůj účel. Také doporučujeme opticky oddělit sáčky na použité a čisté roušky, například barevně, nálepkou atd.


Školní družina:
Opatření platná pro stupeň 4 a 3 (PES) : „Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.“


Na základě tohoto opatření škola neprovozuje ranní družinu. Provoz ŠD je v odpoledních hodinách pouze do 16. 30 hod.


Pro žáky 4. a 5. tříd je po dobu platnosti stupně 4 a 3 školní družina zrušena.


Žáci přípravné třídy a 1. až 3. ročníku jsou rozděleni nově do skupin tak, aby bylo dodrženo nařízení MZ a MŠMT. Rodiče jednotlivých žáků budou informováni třídními učiteli.


Rodiče žáků tříd 1.A, 1.B, 2.A a 2.B si ze školní družiny budou vyzvedávat své děti prostřednictvím vrátnice.


Rodiče žáků tříd PT, 3.C, 3.A, 3.B si ze školní družiny budou vyzvedávat své děti prostřednictvím videotelefonu po zazvonění.


Rodičům je zakázáno vstupovat do školy, pouze v naléhavých případech za přísných hygienických opatření.

Školní stravování je v provozu:
Bylo nutné přijmout taková organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd. Čas výdeje obědů pro jednotlivé třídy 1. stupně bude oznámen rodičům prostřednictvím třídních učitelů. Stravování žáků 2. stupně proběhne v rámci vyučování.


Žáci, kteří se stravují a mají zaplaceno stravné, mají automaticky přihlášen oběd. Zaplacené stravné měli ti, kteří platí bankovním převodem anebo měli zaplaceno stravné v měsíci říjnu. V případě dotazů lze kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle 558 551 510.

                                                                                                               Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy

Nový školní řád

10.11.2020

více >>

Mimořádné prázdniny

09.10.2020

více >>

Organizace výuky od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

09.10.2020

více >>

Pokyny pro distanční výuku

09.10.2020

více >>

  • (pdf, 126.99 KB)

VÝSLEDKY SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU

01.09.2020

více >>

29.08.2020

více >>