Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Provoz


Změna výše stravného

12.01.2023

      


Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2022/2023

19.05.2022

              


Informace o provozu MŠ

07.09.2022

Provozní doba: od 6.00 h – 16.00 h 

tel.: 778 719 666 

Vedoucí učitelka: Hana Turoňová 
Třídní učitelka: Alena Morcinková 
Pracovnice provozu: Anna Wapieniková


Počet tříd: 1      
                                        
Mateřská škola U Splavu pracuje podle ŠVP s názvem "Skřítkové z duhy".

Zájmové aktivity:

- sauna
- plavání
- projekt "Třinec cvičí s dětmi"
- kroužek angličtiny
- křesťanská výchova
 


Důležité informace pro rodiče mateřské školy

07.09.2022


Akce MŠ

07.09.2022


Školní řád mateřské školy

07.09.2022


Organizace dne mateřské školy

07.09.2022


Provozní řád mateřské školy

07.09.2022


Minimální preventivní program mateřské školy

07.09.2022


Informace pro nové strávníky MŠ 2021/2022

29.06.2020