Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Provoz


Těšíme se na vás.

20.03.2024


Zápis do 1. třídy pro rok 2024/2025

10.03.2024


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

31.05.2023

více >>


Informace pro nové strávníky MŠ 2023/2024

16.08.2023


Úplata za Mateřskou školu bankovním převodem 2023/2024

08.09.2023

více >>


Informace o provozu MŠ

08.09.2023

Adresa MŠ:                                                      Mateřská škola, U splavu 547, 739 61 Třinec

Provozní doba: od 6.00 h – 16.00 h 

Zaměstnanci MŠ:   

Vedoucí učitelka: Hana Turoňová 
Třídní učitelka: Alena Morcinková 
Pracovnice provozu: Anna Wapieniková

Telefonní číslo:  778 719 666


Počet tříd: 1      
                                        
Mateřská škola U Splavu pracuje podle ŠVP s názvem "Skřítkové z duhy".

Zájmové aktivity:

- bruslení
- plavání
- kroužek angličtiny
- křesťanská půlhodinka
 

 

1. Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.00 do 8.00 hodin, potom se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. MŠ se odemyká v době od 11.50 do 12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin. Děti by měly opustit třídu nejpozději v 15.55 hodin, aby se mohla mateřská škola v 16.00 hodin uzamknout.

2. Rodič předává dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit MŠ.

3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit osobu mladší 18 let (formuláře jsou k dispozici u paní učitelky). Vyzvedávání dětí sourozenci mladšími 10 let nedoporučujeme!

4. Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, máme právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinak nemocné.

5. Všechny osoby, které vstupují do objektu za jakýmkoliv účelem, jsou povinny dodržovat mimořádná opatření, vyplývající z aktuální epidemiologické situace (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou apod.).

 


Organizace školního roku v MŠ

21.09.2023


Akce MŠ

08.09.2023


Školní řád mateřské školy

08.09.2023


Organizace dne mateřské školy

08.09.2023