Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Provoz


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2021/2022

05.05.2021


Informace k zápisům do Mateřské školy 2021/2022

23.04.2021

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Čestné prohlášení_očkování dítěte


Informace k zápisům do 1.tříd a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

22.03.2021

více >>


Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ.

04.03.2021

Vážení rodiče!

Dle nařízení vlády je Mateřská škola U Splavu

od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena.

V návaznosti na to si dovolujeme informovat, že rozhodnutím hejtmana kraje byla k zajištění nezbytné péče o děti ve věku

2 – 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji určena v Třinci ZŠ a MŠ Petra Bezruče.

 

Ošetřovné.

Škola nevystavuje žádné potvrzení o uzavření. Bližší informace k ošetřovnému jsou uvedeny zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Distanční vzdělávání.

Toto vzdělávání se týká jen dětí, které mají ze zákona povinnost předškolního vzdělávání, tj. poslední rok před nástupem

do 1. třídy ZŠ.

Rodiče těchto dětí si v pondělí 8. 3. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin vyzvednou v Mateřské škole U Splavu pracovní sešity s určeným zadáním.

Kontrola a nová zadání budou probíhat každé pondělí ve stejném čase v MŠ.

Komunikace s Vámi bude probíhat telefonicky nebo zprávami

na emailu, kde Vás také můžeme upozorňovat na jiné vhodné aktivity s dětmi.

 

V Třinci 4. 3. 2021                             Turoňová Hana, vedoucí učitelka

-------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ, dětí v přípravné třídě a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Všichni tito žáci nebo děti přecházejí z prezenční formy vzdělávání na distanční. To je povinné pro všechny žáky základní školy a pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

 

Distanční vzdělávání

Přípravná třída, 1. a 2. třídy  - distanční výuka bude probíhat podobně, jak v listopadu 2020. Podrobnější informace Vám předají třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. ročníků pokračují v současném distančním vzdělávání.

Děti v MŠ – pravidla distančního vzdělávání jsou součástí školního řádu, bližší informace Vám předají  učitelky Vašich dětí.

Pro vyzvednutí a přinesení úkolů zadaných žákům ZŠ distančně bude škola otevřena takto:

Pondělí                         od 7. 30 do 15.00 hod

Úterý až pátek           od 7. 30 do 13.00 hod

 

Stravování

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Tento oběd si lze vyzvednout pouze  u bočního vchodu do školní kuchyně na JMZŠ do jídlonosičů, které si rodiče, nebo žáci přinesou s sebou. Oběd se vydává od 10.00 do 12. 00 hod.

I rodiče dětí v MŠ si mohou přijít pro oběd. Na stejném místě (JMZŠ Třinec), za stejných podmínek (do jídlonosiče v určené době).

Všem žákům a dětem byl automaticky oběd odhlášen.

Obědy, které byste si vyzvedli, je nutné nahlásit aspoň dva dny dopředu vedoucí školní jídelny na tel. čísle 778 765 667.  

 

Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


„Žádost o vystavení potvrzení pro daňové účely o zaplaceném školném v roce 2020“

06.01.2021

více >>


Informace pro nové strávníky MŠ 2020/2021

29.06.2020


Bezhotovostní platby stravného v MŠ

29.06.2020


Navýšení úplaty v MŠ od nového školního roku 2019/2020

07.06.2019


Informace o provozu MŠ

02.03.2019

Provozní doba: od 6.00 h – 16.00 h 

tel.: 778 719 666 

Vedoucí učitelka: Hana Turoňová 
Třídní učitelka: Alena Morcinková 
Pracovnice provozu: Miluše Červeňová


Počet tříd: 1      
                                        
Mateřská škola U Splavu pracuje podle ŠVP s názvem "Skřítkové z duhy".

Zájmové aktivity:

- sauna
- plavání
- projekt "Třinec cvičí s dětmi"
- kroužek angličtiny
- křesťanská výchova
 


Důležité informace pro rodiče mateřské školy

02.03.2019