Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Globe


05.02.2019

                  

 

GLOBE je mezinárodní výchovný a vzdělávací projekt určený žákům a studentům základních a středních škol. Projekt může obohatit výuku přírodopisu, zeměpisu, fyziky, matematiky, cizích jazyků a dalších předmětů. Metodické a výukové materiály připravují týmy pedagogů a vědců z celého světa. Organizace NASA a NOAA převzaly garanci nad vývojem počítačových programů a zpracování zpětné vazby z měření. Mezinárodní koordinační centrum sídlí přímo v komplexu Bílého Domu ve Washingtonu. Anglické slovo GLOBE znamená „zeměkoule“, ale je to i zkratka  výrazu „Global Learning and Observations to the Benefit of Environment“, tedy: globální učení a pozorování ke zlepšení životního prostředí. Základem  programu je, že žáci a studenti na celém světě sledují stejnou metodikou určité parametry životního prostředí. Naměřené údaje odesílají do centrály v USA, kde jsou zpracovány (garantuje NASA) a dány do souvislosti se satelitními daty. Zpracované výsledky jsou prezentovány na webu a žáci a učitelé je mohou využívat ve své práci. Globe pokrývá oblasti hydrologie, meteorologie, pedologie, biometrie, fenologie a dálkového průzkumu Země. Na web stránkách Globu jsou kromě výsledků k dispozici i různé nápady, vědecké novinky a náměty pro oživení vyučovacích hodin. Je zde platforma pro kontakt se školami prakticky kdekoli na zeměkouli. Na programu se podílejí vědci z celého světa včetně České republiky. Naše republika se zapojila v roce 1995 , program u nás garantuje MŠMT a  MŽP. Od počátku patříme k nejaktivnějším zemím. Více na www.globe.gov . Informace o programu Globe v ČR na www.terezanet.cz Naše škola se připojila k programu Globe ve školním roce 2011/2012. Cílem programu GLOBE je: - zvýšit všeobecné povědomí o únosnosti životního prostředí člověka ve světovém měřítku - umožnit studentům osobně se podílet na světovém průzkumu planety Země formou praktických a jednoduchých měření ukazatelů životního prostředí - dát studentům možnost komunikovat a spolupracovat pomocí celosvětové sítě GLOBE jak mezi sebou, tak s vědci různých zemí všech kontinentů - rozvíjet možnost sdílení poznatků a informací o stavu životního prostředí mezi studenty, učiteli, vědci a celou veřejností a společně je vyhodnocovat - obohatit školní výuku o možnost uplatnění nových poznatků v praxi, přímo a okamžitě jako výstupu projektu - pomoci studentům zdokonalit se v přírodovědných i technických znalostech a naučit se dávat vše do odpovídajících souvislostí - motivovat studenty a celou jejich školu k účasti na věcech veřejných ve svém blízkém okolí a dát jim možnost globálního pohledu na jejich místní problémy spojené s ochranou životního prostředí a přírody - rozvíjet znalosti cizích jazyků