Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Organizace školního roku


07.08.2023

Školní rok 2023/2024

Seznam všech telefonních čísel zde

Začátek vyučování - 4. září 2023 (pondělí)

Konec 1. pololetí - 31. ledna 2024 (středa)

Konec 2. pololetí - 28. června 2024 (pátek)

Třídní schůzky 1. tříd proběhnou ve čtvrtek 7. září 2023 v 15.00 hod.
Třídní schůzky 6. tříd proběhnou od 5 . září 2023 do 15. září podle pokynů třídního učitele .Třídní schůzky ostatních tříd proběhnou během září 2023 .

Konzultace pro žáky probíhají operativně během celého školního roku v době konzultačních hodin nebo po telefonické domluvě s TU, případně vyučujícím daného předmětu.

Konzultace pro rodiče všech žáků

1.čtvrtletí: od pátku - 10. 11. 2023 do středy - 22. 11. 2023

2.čtvrtletí: od pátku - 19. 4. 2024 do středy - 30. 4. 2024

Závěrečné třídní schůzky svolává třídní učitel podle potřeby.


Konzultační hodiny

ředitelka školy    pondělí od 14.00 do 15.00 hod., dále podle potřeby

výchovný poradce 1. st   pondělí od 7.10 do 7.40 hod. a úterý od 14.00 do 15.00 hod.
výchovný poradce 2. st   středa od 13 do 15.00 hod.

pedagogové         každý individuálně, vždy po předchozí telefonické domluvě
seznam konzultačních hodin pedagogů Konzultační hodiny 2023/2024

Prázdniny

Podzimní: 26. a 27. 10. 2023 (čtvrtek a pátek)

Vánoční: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 (sobota - úterý)

Pololetní: 2. 2. 2024 (pátek)

Jarní: 12. 2. - 18. 2. 2024 (pondělí - neděle)

Velikonoční: 28. 3. 2024 (čtvrtek)

Hlavní: 29. 6. 2024 - 1. 9. 2021 (od pátku)

 

Další dny volna

28. 9. 2023  Den české státnosti (čtvrtek)
28. 10. 2023 Den vzniku samostatného československého státu (sobota)
17. 11. 2023 Den boje za svobodu a demokracii (pátek)
29. 3. 2024 Velký pátek
1. 4. 2024  Velikonoční pondělí
1. 5. 2024   Svátek práce (středa)
8. 5. 2024   Den osvobození (středa)
 

Další důležité dny

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v úterý -. 4. 2024, ve středu -. 4. 2024  a v úterý -. 4. 2024, ve čtvrtek -. 4. 2024, ve středu -. 4. 2024

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2024/2025 budou probíhat v pondělí -. 5. a v úterý -. 5. května 2024.

Talentové zkoušky na střední školy se budou konat v termínu od 8. do 21. ledna 2024 (datum zveřejní SŠ)

Jednotné testy se budou konat u maturitních oborů ve dnech: 


Studium                           Řádný termín testů                                     Náhradní termín testů 
Čtyřleté                 první - 16. 4. 2024 (úterý), druhý - 17. 4. 2024 (středa)                  


Šestileté a osmileté      první - 23. 4. 2024 (úterý), druhý - 24. 4. 2024 (středa)                  

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. 
Školy, které se nepřihlásily do pilotního ověřování  uskuteční přijímací řízení v termínu od 24. 4. 2024 


Školní výlety se uskuteční v termínu od 1. května do 31. června 2024.