Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Organizace školního roku


26.11.2018

Školní rok 2021/2022

Seznam všech telefonních čísel zde


Třídní schůzky 1. tříd proběhnou ve čtvrtek 9. září 2021 od 15.00 hod.

Třídní schůzky ostatních tříd proběhnou během září 2021 on-line.

Konzultace pro zaostávající žáky probíhají operativně během celého školního roku v době konzultačních hodin nebo po telefonické domluvě s TU, případně vyučujícím daného předmětu.

Konzultace pro rodiče všech žáků

1.čtvrtletí: od pátku -. 11. 2021 do čtvrtku -. 11. 2021

2.čtvrtletí: od pátku -. 4. 2021 do čtvrtku -. 4. 2022

Závěrečné třídní schůzky svolává třídní učitel podle potřeby.


Konzultační hodiny

ředitelka školy    středa od - do - hod.

výchovný poradce 1. st   pondělí od 7.10 do 7.40 hod. a úterý od 14.00 do 15.00 hod.
výchovný poradce 2. st   středa od 13 do 15.00 hod.

pedagogové         každý individuálně, vždy po předchozí telefonické domluvě
seznam konzultačních hodin pedagogů Konzultační hodiny 2021/2022

Prázdniny

Podzimní: 27. a 29. 10. 2021 (středa a pátek)

Vánoční: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 (čtvrtek - neděle)

Pololetní: 4. 2. 2022 (pátek)

Jarní: 14. 3. - 20. 3. 2022 (pondělí - neděle)

Velikonoční: 14. 4. 2022 (čtvrtek)

Hlavní: 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022 (od pátku)

 

Další dny volna

28. 9. 2021  Den české státnosti (úterý)
28. 10. 2021 Den vzniku samostatného československého státu (čtvrtek)
17. 11. 2021 Den boje za svobodu a demokracii (středa)
15. 4. 2022 Velký pátek
18. 4. 2022  Velikonoční pondělí
1. 5. 2022   Svátek práce (neděle)
8. 5. 2022   Den osvobození (neděle)
 

Další důležité dny

Zápisy do 1. tříd se uskuteční v úterý 5. 4. 2022, ve středu 6. 4. 2022  a v úterý 12. 4. 2022, ve čtvrtek 21. 4. 2022, ve středu 27. 4. 2022

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 budou probíhat v pondělí -. 5. a v úterý -. 5. května 2022.

Talentové zkoušky na střední školy se budou konat v termínu od 10. do 24. ledna 2022 (datum zveřejní SŠ)

Jednotné testy se budou konat u maturitních oborů ve dnech: 


Studium                           Řádný termín testů                                     Náhradní termín testů 
Čtyřleté                 první 12. 4. 2022 (úterý), druhý 13. 4. 2022 (středa)                   10. a 11. 5. 2022 


Šestileté a osmileté      první 19. 4. 2022 (úterý), druhý 20. 4. 2022 (středa)                  10 . a 11. 5. 2022

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. 
Školy, které se nepřihlásily do pilotního ověřování  uskuteční přijímací řízení v termínu od 21. 4. 2022 


Školní výlety se uskuteční v termínu od 2. května do 24. června 2022