Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Organizace školního roku


26.11.2018

Školní rok 2022/2023

Seznam všech telefonních čísel zde

Začátek vyučování - 1. září 2022 (čtvrtek)

Konec 1. pololetí - 31. ledna 2023 (úterý)

Konec 2. pololetí - 30. června 2023 (pátek)


Třídní schůzky 1. a 6. tříd proběhnou ve čtvrtek - 8 . září 2022 od 15.00 - 15.30 hod.

Třídní schůzky ostatních tříd proběhnou během září 2022 on-line.

Konzultace pro žáky probíhají operativně během celého školního roku v době konzultačních hodin nebo po telefonické domluvě s TU, případně vyučujícím daného předmětu.

Konzultace pro rodiče všech žáků

1.čtvrtletí: od pátku - 12. 11. 2022 do čtvrtku - 25. 11. 2022

2.čtvrtletí: od pátku - 22. 4. 2023 do čtvrtku - 29. 4. 2023

Závěrečné třídní schůzky svolává třídní učitel podle potřeby.


Konzultační hodiny

ředitelka školy    středa od - do - hod.

výchovný poradce 1. st   pondělí od 7.10 do 7.40 hod. a úterý od 14.00 do 15.00 hod.
výchovný poradce 2. st   středa od 13 do 15.00 hod.

pedagogové         každý individuálně, vždy po předchozí telefonické domluvě
seznam konzultačních hodin pedagogů Konzultační hodiny 2022/2023

Prázdniny

Podzimní: 26. a 27. 10. 2022 (středa a čtvrtek)

Vánoční: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 (pátek - pondělí)

Pololetní: 3. 2. 2023 (pátek)

Jarní: 6. 2. - 12. 2. 2023 (pondělí - neděle)

Velikonoční: 6. 4. 2023 (čtvrtek)

Hlavní: 1. 7. 2023 - 3. 9. 2023 (od pátku)

 

Další dny volna

28. 9. 2022  Den české státnosti (středa)
28. 10. 2022 Den vzniku samostatného československého státu (pátek)
17. 11. 2022 Den boje za svobodu a demokracii (čtvrtek)
7. 4. 2023 Velký pátek
10. 4. 2023  Velikonoční pondělí
1. 5. 2023   Svátek práce (pondělí)
8. 5. 2023   Den osvobození (pondělí)
 

Další důležité dny

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v úterý -. 4. 2023, ve středu -. 4. 2023  a v úterý -. 4. 2023, ve čtvrtek -. 4. 2023, ve středu -. 4. 2023

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 budou probíhat v pondělí -. 5. a v úterý -. 5. května 2023.

Talentové zkoušky na střední školy se budou konat v termínu od 10. do 24. ledna 2023 (datum zveřejní SŠ)

Jednotné testy se budou konat u maturitních oborů ve dnech: 


Studium                           Řádný termín testů                                     Náhradní termín testů 
Čtyřleté                 první - 13. 4. 2023 (úterý), druhý - 14. 4. 2023 (středa)                  10. a 11. 5. 2023 


Šestileté a osmileté      první - 17. 4. 2023 (úterý), druhý - 18. 4. 2023 (středa)                  10 . a 11. 5. 2023

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. 
Školy, které se nepřihlásily do pilotního ověřování  uskuteční přijímací řízení v termínu od 21. 4. 2023 


Školní výlety se uskuteční v termínu od 2. května do 24. června 2023