Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Organizace školního roku


26.11.2018

Školní rok 2020/2021

Seznam všech telefonních čísel zde


Třídní schůzky 1. tříd proběhnou ve čtvrtek 7. září 2020 v 15.00 hod.

Třídní schůzky 6. tříd proběhnou ve čtvrtek -. září 2020 v 15.30 hod.

Konzultace pro zaostávající žáky probíhají operativně během celého školního roku v době konzultačních hodin nebo po telefonické domluvě s TU, případně vyučujícím daného předmětu.

Konzultace pro rodiče všech žáků

1.čtvrtletí: od pátku -. 11. 2020 do čtvrtku -. 11. 2020

2.čtvrtletí: od pátku -. 4. 2021 do čtvrtku -. 4. 2021

Závěrečné třídní schůzky svolává třídní učitel podle potřeby.


Konzultační hodiny

ředitelka školy    středa od - do - hod.

výchovný poradce 1. st   pondělí od 7.10 do 7.40 hod. a úterý od 14.00 do 15.00 hod.
výchovný poradce 2. st   úterý od 12 do 13.20 hod.

pedagogové         každý individuálně, vždy po předchozí telefonické domluvě
seznam konzultačních hodin pedagogů Konzultační hodiny 2020/2021

Prázdniny

Podzimní: 29. a 30. 10. 2020 (čtvrtek a pátek)

Vánoční: 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 (středa - neděle)

Pololetní: 29. 1. 2021 (pátek)

Jarní: 1. 3. - 7. 3. 2021 (pondělí - neděle)

Velikonoční:1. 4. 2021 (čtvrtek)

Hlavní: 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021 (od čtvrtku)

 

Další dny volna

28. 9. 2020  Den české státnosti (pondělí)
28. 10. 2020 Den vzniku samostatného československého státu (středa)
17. 11. 2020 Den boje za svobodu a demokracii (úterý)
2. 4. 2021 Velký pátek
5. 4. 2021  Velikonoční pondělí
1. 5. 2021   Svátek práce (sobota)
8. 5. 2021   Den osvobození (sobota)
 

Další důležité dny

Zápisy do 1. tříd se uskuteční v pondělí -. 4. a v úterý -. 4. 2021

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 budou probíhat v pondělí -. 5. a v úterý -. 5. května 2021.

Talentové zkoušky na střední školy se budou konat v termínu od 6. do 24. ledna 2021 (datum zveřejní SŠ)

Jednotné testy se budou konat u maturitních oborů ve dnech: 


Studium                           Řádný termín testů                                     Náhradní termín testů 
Čtyřleté                 první 3. 5. 2021 (pondělí), druhý 4. 5. 2021 (úterý)                    12. a 13. 5. 2021 


Šestileté a osmileté      první 5. 5. 2021 (středa), druhý 6. 5. 2021 (čtvrtek)                    12. a 13. 5. 2021

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. 
Školy, které se nepřihlásily do pilotního ověřování  uskuteční přijímací řízení v termínu od 21. 4. 2021 


Školní výlety se uskuteční v termínu od 1. května do 24. června 2021