Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Výsledky voleb do Školské rady

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace


ŠKOLSKÁ RADA


Vážení rodiče,
děkuji Vám srdečně za účast na hlasování do školské rady. Jsem moc ráda, že Vám není lhostejné dění ve škole, o čemž svědčí vysoká účast.
Věřím, že Vámi vybraní členové Vás plnohodnotně zastoupí při jednáních se školou a spolu s námi budou pracovat ku prospěchu všech zúčastněných - dětí, pedagogů a Vás rodičů.


Hlasování dopadlo následovně:
1. p. Lenka Šestáková 155 hlasů
2. p. Kornélie Samiecová 134 hlasů
3. p. Lenka Orszuliková 81 hlasů
4. p. Ludovit Jánošík 118 hlasů
5. p. Martina Giercuszkiewiczová 141 hlasů

Do Školské rady byly zvoleny za rodiče tyto členky - paní Mgr. Lenka Šestáková a paní Mgr. Martina Giercuszkiewiczová.


Složení Školské rady s platností od 1. června 2021:


Za zřizovatele Statutární město Třinec:  Mgr. Monika Hojdyszová
                                                                       Jarmila Ruferová
Za pedagogický sbor:                             Mgr. Taťána Mruzková
                                                                Mgr. Gabriela Trombiková
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:   Mgr. Lenka Šestáková
                                                                Mgr. Martina Giercuszkiewiczová


                                                                                                                       Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy