Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Výsledky zápisů žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Třinec, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání podaných na Jubilejní Masarykově základní škole a mateřské škole, Třinec pro školní rok 2024/2025 následovně:

Výsledky zápisů žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 - ZDE