Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Informace o uzavření MŠ

Na základě níže uvedeného usnesení Rady města Třince oznamujeme přerušení provozu všech našich mateřských škol, tj. MŠ Konská, čp. 419,
MŠ Staré Město (Borek), čp. 349 a MŠ U splavu, čp. 547.

Rada města Třince na své 44. schůzi dne 23.03.2020 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2020/1561

1)        rozhodla

o uzavření provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec a to z důvodu  prevence proti šíření nákazy a opatřeními učiněnými Vládou České republiky, a to s účinností od 24.03.2020 do odvolání

2)        určila

mateřskou školu v Třinci, ulice Štefánikova č. p. 772, k výkonu nezbytné péče o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu, s účinností od 24.03.2020 do odvolání.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ PROVÁDĚJTE TELEFONICKY NA TELEFONNÍM ČÍSLE
731 688 279 nebo 558 997 044

 Rodiče si musí před přihlášením dítěte zajistit kopii evidenčního listu dítěte ze své kmenové MŠ s potvrzením o řádném očkování dítěte.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o ošetřovné

V případě, že potřebujete potvrzení, je možné zažádat o něj

·        elektronicky na e-mailu školy jmzs@seznam.cz

·        telefonicky na čísle 558 551 500 ve dnech pondělí a středa, v době od 07:30 – 10:00 hod.

 Ošetřovné je možné poslat zpět na e-mail nebo osobně si vyzvednout v pondělí a ve středu, v době od 07:30 – 10:00 hod. na Jubilejní Masarykově základní škole a mateřské škole, Třinec, příspěvková organizace, U splavu 550, Třinec.