Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Poskytování informací

Žádosti o informace 
  
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.   

Příjem žádostí a dalších podání
       
Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.   
   
Ústně lze podat žádost:   
•     telefonicky
•     osobně (u ředitele nebo vedoucích jednotlivých útvarů)       

Písemně lze podat žádost:   
•     poštou
•     předáním písemné žádosti na sekretariátu organizace   
•     elektronickou poštou    

Opravné prostředky
      
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
     
Formuláře 
    
Formuláře lze získat na sekretariátu organizace nebo v elektronické podobě na webových stránkách organizace.