Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Naše škola reaguje na nebezpečí sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, gamblerství, kriminalita, nepřátelství, agresivita, rasismus).
Školní metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program pro sociálně patologické jevy, jehož prioritou je zejména prevence těchto jevů. Sám nabízí pomoc jak žákům tak rodičům při řešení vzniklých situací. Na tyto problémy mohou žáci upozornit anonymně pomocí Tajné schránky.

EMAIL  SCHRÁNKY        schranka.duvery@jmzstrinec.cz .

 

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Hamrozi

 

Konzultační hodiny

Úterý: 13.30 - 15.00 h

tel.: 558 501 525

Nutné předem telefonicky domluvit.Další možnosti, kde hledat pomoc s vašimi problémy