Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Termíny konání zápisu
09. 04. 2019 od 08:00 do 16:00 hod.
10. 04. 2019 od 13:00 do 16:00 hod. 


Doklady k zápisu
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)
- rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud bylo v minulém školním roce vydáno)

Doporučujeme vytisknout, vyplnit a přinést k zápisům
Zápisový list žáka ZDE
Žádost o přijetí   ZDE


(2) Odklad povinné školní docházky

Doklady pro odklad povinné školní docházky 
- doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení
- doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa