Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ JMZŠ  ZE DNE 16. 9. 2021

Zúčastněni: viz prezenční listina (příloha č.1)

Program:

  1. Zpráva o stavu hospodaření za školní rok 2020/2021
  2. Požadavky školy – finanční prostředky; pomoc při plánovaných akcích školy pro rodiče a děti
  3. Výběr dobrovolného daru
  4. Přátelské setkání leden 2021

Ad. 1. Zprávu o stavu hospodaření Spolku ve školním roce 2020/2021 podala hospodářka Spolku p. Jana Kantorová. Vzhledem ke coronavirové situaci nebyl v minulém školním roce vybírán dobrovolný příspěvek od rodičů. Přesto Spolek podpořil školu při nákupu odměn pro žáky. Stav financí je cca 30 000,- Kč.

Ad. 2. Požadavky školy

Spolek byl seznámen s návrhem požadavků (viz. příloha č. 2) na finanční prostředky pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k současné epidemické situaci je návrh orientační, akce školy se budou konat jen v případě příznivé hygienické situace. Spolek odsouhlasil podporu položek pro období 9. – 12.2021 do výše 30 000,- Kč. Další prostředky jsou závislé na výběru daru pro Spolek.

Plánované akce proběhnou až ve druhém pololetí školního roku, jejich realizace se bude odvíjet od epidemické situace.

Ad. 3. Výběr dobrovolného daru pro Spolek proběhne v říjnu 2021 – tiskopisy + výběr zajistí M. Molinová. Členové Spolku se dohodli částce na 300,- Kč. Schváleno jednohlasně.

Ad. 4. Přátelské setkání je plánováno na pátek 21. 1. 2022 v PZKO v Dolní Lištné – pronájem zajistí T. Samiec, hudba a kuchyň zajištěno. Příprava v listopadu 2021.

 

Zpracoval: M. Molinová