Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Poděkování rodičům - Podzimní dílničky 2017

Úvodem bychom chtěli napsat, že porota složená z osmi členů (učitelů a zástupců z řad rodičů) měla velmi nelehkou práci. Všechny zákusky a jiné moučníky byly vynikající nejen vzhledově, ale i chuťově.
Do užšího finále postoupily zákusky Karolíny Fečové ze 3. A, Tomáše a Martina Pánkových z 2. A a 6. A, Barbory Pilichové z 3. B, Lukáše a Rosti Nieslanikových 1. B a 5. B, Lukáše Burého ze 3. A, Barbory Jašurkové z 1. A, Filipa a Karolíny Heverových z 3. B a 8. A, Alexandra Kašpárka z 8. A, Jakuba a Ondreje Valčuhových z 5. A a 8. B.

Po obtížném rozhodování porota určila tyto výherce:
1. místo Alexandr Kašpárek, Barbora Jašurková, Tomáš a Martin Pánkovi – získávají dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč

2. místo Jakub a Ondrej Valčuhovi – získává poukaz v hodnotě 400,- Kč

3. místo Filip a Karolína Heverovi – získává poukaz v hodnotě 200,- Kč

Dárkové poukazy jsou do prodejny Sportisimo.

Zvláštní poděkování uděluje porota Velikonočním zajíčkům Matyáše a Nikoly Rejlových z 1. B a 4. B., žákyním Emě Juříkové a Karolíně Heverové z 8. A za vlastnoručně upečený zákusek a Matěji Kowalczukovi z 9. B. Potěšilo nás, že svým cukrářským uměním přispěla i maminka žáka 9. třídy.
Všem zákusky a moučníky velmi chutnaly a chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří svým cukrářským uměním přispěli k pěkné atmosféře Jarních dílniček. 
Žádáme výherce, aby si svou cenu vyzvedli v kanceláři školy.

Děkujeme všem rodičům, kteří napekli sladké dobroty pro Podzimní dílničky 2017. Celkový zisk pro jednotlivé třídy je 10 859,- Kč.Ostatní neprodané dobroty byly rozděleny na páteční svačinu. DĚKUJEME!